Sök

Sök
Tre män i samtal på chefskurs.

Kompetens­utveckla dig och din organisation

Behöver du eller din organisation bli bättre förberedda på att hantera de svåra kriser som kan drabba ett samhälle? Titta då närmare på våra uppdragsutbildningar.

Försvarshögskolan erbjuder uppdragsutbildning inom bland annat ledarskap, totalförsvar, informationspåverkan och militära språkutbildningar. Nu finns ett utökat utbud av uppdragsutbildningar på distans med start i höst. Anmälan är öppen till i början av augusti för de flesta kurser.

Vem kan anmäla sig?

Arbetsgivare (juridisk person) inom såväl offentlig som privat sektor köper kursplatserna. Det betyder att du som privatperson i de flesta fall inte kan anmäla dig.

Utbildningsområden inom kompetensutveckling

Krisberedskap

Våra utbildningar i krisberedskap och totalförsvar är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris och förbereder dig inför allvarliga händelser.

Ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar har en bred målgrupp och eftersträvar ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Militär utbildning

Våra militära uppdragsutbildningar är unika i sitt slag och skräddarsydda för att täcka Försvarsmaktens behov av nivåhöjande utbildningar.

Militärt fackspråk

Vi har språkutbildningar för dig som är på väg till tjänstgöring utomlands, arbetar i en internationell stab eller kommunicerar med internationella samarbetspartners.

Samhällssäkerhet och resiliens

Jobbar du med krisberedskap och totalförsvarsfrågor? Här hittar du våra fristående högskolekurser inom samhällssäkerhet och resiliens som kan hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll.

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Vi erbjuder utbildningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet från grundläggande till avancerad nivå.

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor förtrogenhet.

Dela: