Sök

Sök

Säkerhetsskydd

Vi erbjuder utbildningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet från grundläggande till avancerad nivå.

Vad är säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd kan övergripande beskrivas som ett system av samverkande åtgärder som syftar till att skapa ett heltäckande skydd.

Utbildningstrappa

Försvarshögskolan har tagit fram ett utbildningskoncept som både innehållsmässigt och målgruppsanpassat förmedlar en utveckling i progression från en grundläggande förkunskapsnivå, där du som deltagare utvecklar faktakunskap genom att gå igenom grundläggande säkerhetsskydd till en avancerad nivå där förtrogenhet med säkerhetsskydd uppnås i tillämpningen.

Bilden illustrerar progressionen i utbildningstrappan och i listan ser du vilka utbildningar som är aktuella.

Progressionsmodell säkerhetsskydd. Klicka på bilden för att ladda ned en stor bild.

Webbutbildning i säkerhetsskydd nu också på engelska

Tio företag, myndigheter och organisationer har gemensamt tagit initiativ till en säkerhetsskyddsutbildning på engelska som Försvarshögskolan tagit fram. Utbildningen är webbaserad och utgår...

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.

Niklas om fördjupningskursen för säkerhetsskyddschefer

Niklas är chef för krisledningen på Helsingborgshem och har precis genomfört kursen säkerhetsskyddschef – fördjupning. Här får han berätta vad som händer på kursen.

Utbildningar

Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: