Sök

Sök

Hur hanterar ni känslig information i er organisation?

Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer.

Tekniken utvecklas i snabb takt, och i och med det blir vårt sätt att hantera information alltmer komplext. Det kan leda till problem för organisationer som handskas med känslig information. I synnerhet om informationen rör områden som är avgörande för vår nationella säkerhet, energiförsörjning, sjukvård eller vår beredskap inför kriser.

Att ta kontroll över sin information handlar dock inte bara om att hantera informationen på organisationens servrar. Det handlar om att ledningen måste ha en helhetssyn på informationssäkerhet, så att människor och tekniska system arbetar i samma riktning.

Hotbilder, cyberförsvar och krishantering

Målet är att ge dig som deltagare en ändamålsenlig, allomfattande syn på informationssäkerhet – och kunskap om hur den omsätts i praktiken. Vi går igenom alla relevanta aspekter, som hotbilder, cyberförsvar, krishantering och hur externa leverantörer ska säkerhetsbedömas. Resultatet blir att sårbarheten minskar, både inom den egna organisationen och i ett bredare nationellt perspektiv.

Expertlärare och övningar

Utbildningarna är framtagna i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA) och Post- och telestyrelsen (PTS). Lärarna är nationella och internationella experter, både från den offentliga och privata sektorn. De förmedlar sin kunskap genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Vår utbildning Chief Information Assurance Officer avslutas exempelvis med ett hackingspel, där deltagaren tillsammans med sin närmaste chef får försvara sig mot en simulerad hackerattack. Anledningen att vi involverar två chefsnivåer i det fallet har att göra med den röda tråd som genomsyrar utbildningarna: den högsta ledningen måste alltid vara involverad i säkerhetsarbetet.

Målgrupp

Våra utbildningar är specifikt framtagna för organisationschefer inom den offentliga sektorn och näringslivet, från mellannivå upp till direktörsnivå.

Utbildningar

Dela: