Sök

Sök
Carolina Dalmo och Erik Biverot under cybersäkerhetstävlingen Cyber Challenge 2022.

Carolina Dalmo och Erik Biverot under cybersäkerhetstävlingen Cyber Challenge 2022.

Säkerhetsskydd som livslångt lärande

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) satsar på livslångt lärande. Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.

CTSS har kompletterat utbildningsutbudet och bland annat tagit fram en fördjupningsutbildning för säkerhetsskyddschefer.

– Vår konceptmodell för progression omfattar allt ifrån kortare webbutbildningar till seminarier och övningar för erfarna deltagare. Området säkerhetsskydd kommer framöver att innehålla fler utbildningar på olika nivåer, säger Erik Biverot som är senior kurssamordnare.

Den nya och uppdaterade säkerhetsskyddslagen

Behovet av säkerhetsskyddsutbildningar har ökat i och med den nya och uppdaterade säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den första april 2019. Av lagen framgår att alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska ha en säkerhetsskyddschef som är direkt underställd den verksamhetsansvarige chefen. Den tidigare lagstiftningen handlade mer om att skydda information, nu omfattas även begreppen tillgänglighet och riktighet, vilket innebär att fler aktörer träffas av lagen.

– Det har inneburit en stor ökning av utbildningsbehov inom säkerhetsskydd, säger Erik Biverot.

Målgrupp är de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet

Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddsanalysen är metoden för att veta om organisationen bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vilka säkerhetsskyddsåtgärder som måste vidtas för att upprätthålla säkerhetsskyddet.

Säkerhetsåtgärderna delas in i tre säkerhetsområden:

  • Informationssäkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • Personalsäkerhet.

Med säkerhetskänslig verksamhet avses den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Exempel på sådan verksamhet kan vara Försvarsmaktens skydd av Sverige, telekommunikationer samt el- och energiförsörjning.

Medvetenheten om behovet av säkerhetsskydd har ökat i samhället

Händelsen med Transportstyrelsens röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med en it-upphandling 2017 har delvis varit drivande i behovet av utbildning inom området. ­

– När det gäller kontrakterad verksamhet måste det alltid göras en säkerhetsskyddad upphandling. Den kunskapen och medvetenheten har verkligen ökat och på så vis kan man säga att händelsen kring Transportstyrelsen ändå förde någonting gott med sig, säger Erik Biverot och fortsätter:

– Nu skriker folk efter utbildningar både ute i kommuner och regioner men också de privata företagen. Det är inte bara grundkurserna som är populära, många ser stora fördelar med att vara en del i ett nätverk för säkerhetsskyddsfrågor.

Det finns fler aktörer som utbildar inom säkerhetsskydd. Erik Biverot ser inte deras utbildning som konkurrens, snarare som samverkan i riktning mot samma mål.

Söktrycket på den här typen av utbildningar är högt och det är bra att det finns fler aktörer som utbildar på säkerhetsskydd. Det som skiljer våra utbildningar från andras är att vi utvecklat, kvalitetsgranskat och genomför våra utbildningar tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Bli en del av ett nätverk inom säkerhetsskydd

Utbildningsprogressionen består av fyra moduler:

  • Den första modulen utgörs idag av webbutbildningen Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning och erbjuder fakta på en förkunskapsnivå.
  • Den andra modulen ger förståelse för säkerhetsskydd på en grundläggande nivå. Kursen Säkerhetsskyddschef – grundkurs är ett exempel på denna nivå.
  • Den tredje modulen innehåller fördjupningsutbildningar som ska ge färdigheter för de som antingen arbetar på chefsnivå eller som har behov av specialiserade utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet.
  • Modul fyra ligger på fortsättningsnivå och innehåller workshops, seminarier och övningar för att uppnå förtrogenhet av att arbeta med säkerhetsskydd.

– Vår progressionsmodell erbjuder utbildning på olika nivåer och ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom området säkerhetsskydd. Man ska kunna komma tillbaka till oss vid Försvarshögskolan under hela sin karriär för kompetensutveckling men också för att kunna diskutera säkerhetsskyddsfrågor, avslutar Erik Biverot.

Monika Wallström

Utbildningar inom säkerhetsskydd:

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

Säkerhetsskyddschef – grundkurs

Säkerhetsskyddschef - fördjupningskurs

Sidinformation

Publicerad:
2022-04-14
Senast uppdaterad:
2022-06-13

Kontakt

Erik Biverot

Senior kurssamordnare Avdelningschef

Erik.Biverot@fhs.se +46 8-55342960
Dela: