Sök

Sök
Rollspel för deltagare i chefskursen.

Säkerhetsskyddschef – fördjupningskurs

Kursen är en fördjupningskurs i utbildningsprogressionen för säkerhetsskyddschefer. Den här kursen ger dig ökad förmåga att förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation genom att som säkerhetsskyddschef leda, planera och följa upp säkerhetsskyddsarbete.

Under kursen får du också möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra säkerhetsskyddschefer.

Innehåll

Kursen innehåller en gruppuppgift baserat på ett applikatoriskt exempel med fiktiva organisationer. Grupparbetet ska i slutet av kursen presenteras för och förankras i en ledningsgrupp.

Kursen kommer bland annat att beröra:

  • Säkerhetsskyddslagen (t.ex. tillämpning, nyheter, mm)
  • Hotbild
  • Arbete i ledningsgrupp och presentationsteknik
  • Leda och samordna säkerhetsskydd
  • Praktiska erfarenheter av säkerhetsskydd

Efter kursen kommer du ha en ökad förmåga att:

  • planera, leda och följa upp säkerhetsskydd i egen verksamhet
  • förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som innehar befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen (Säpo) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att kunna söka till kursen ska du ha dokumenterad säkerhetsskyddsutbildning motsvarande Försvarshögskolans säkerhetsskyddschef - grundkurs.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs vid Försvarshögskolan från måndag lunch till fredag lunch. Därtill tillkommer förstudier och några kvällsaktiviteter.

Kursen genomförs med ett övningsexempel som grund för grupparbete varvat med mini-briefings och erfarenhetsåterföring.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säpo och MUST.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-24

Omfattning

Kursen genomförs 22-26 april 2024.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

35 000

Studietakt

100%

Övrigt

Anmälan öppnar 10 januari och sista anmälningsdag är 15 mars 2024.

Typ

Uppdrag

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Intervju om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.
Mer om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Dela:
Publicerad 2022-10-21 Uppdaterad 2024-03-16