Sök
  • Start
  • Säkerhetsskyddschef – fördjupningskurs

Säkerhetsskyddschef – fördjupningskurs

Kursen är en fördjupningskurs i utbildningsprogressionen för säkerhetsskyddschefer. Den här kursen ger dig ökad förmåga att förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation genom att som säkerhetsskyddschef leda, planera och följa upp säkerhetsskyddsarbete.

Under kursen får du också möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra säkerhetsskyddschefer.

Innehåll

Under kursen genomförs ett grupparbete med en fiktiv organisation som grund för att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Under kursen behandlas utöver säkerhetsskyddsanalys bland annat följande:

  • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
  • Lagstiftning, bland annat: Säkerhetsskyddslagen (främst nyheter), Offentlighets- och sekretesslagen, NIS-direktivet
  • Hotbild
  • Ledarskap och presentationsteknik
  • Säkerhetsskyddsanalys
  • Säkerhetsskyddsåtgärder

Efter kursen kommer du ha en ökad förmåga att:

  • planera, leda och följa upp säkerhetsskydd i egen verksamhet
  • förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som innehar befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du ska innan kursstart vara placerad i lägst säkerhetsklass 2, din myndighet/organisation ansvarar för att kravet är uppfyllt.

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen (Säpo) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att kunna söka till kursen ska du ha dokumenterad säkerhetsskyddsutbildning motsvarande Försvarshögskolans kurs för säkerhetsskyddschefer.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs vid Försvarshögskolan från måndag lunch till fredag lunch. Därtill tillkommer förstudier och några kvällsaktiviteter.

Kursen genomförs med ett övningsexempel som grund för grupparbete varvat med mini-briefings och erfarenhetsåterföring. Kursen avslutas med en föredragning av framtagen handlingsplan för en ledningsgrupp.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säpo och MUST.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 17

Slutvecka

Vecka 17

Omfattning

Kursen genomförs 25-29 april 2022.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

25 000

Studietakt

100%

Övrigt

Sista anmälningsdag 25 februari 2022.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-08-31 Uppdaterad 2021-11-03