Sök

Sök

Säkerhetsskydd - grundkurs

Kursen är på grundnivå i utbildningsprogressionen för dig som ska arbeta med säkerhetsskydd. Den ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation. Under kursen får du också möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Kursens innehåll är till största del likt säkerhetsskyddschef – grundkurs.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Introduktion säkerhetsskydd och begreppet Sveriges säkerhet
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 • Legala grunder, bland annat:
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Incidenthantering
 • Säkerhetsskyddsavtal inklusive säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
 • Tillsyn

Efter avslutad kurs förväntas du ha förståelse för:

 • Genomförandet av säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens publicerade vägledningar
 • Hur analys av säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av hotbilden samt den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Planering av säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med säkerhetsskydd i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kursens innehåll är till största del likt Säkerhetsskyddschef – grundkurs. Är du säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef ger även denna kurs behörighet att söka fördjupningskursen för säkerhetsskyddschef.

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen (Säpo) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du innan kursstart ha genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform Canvas några veckor innan kursstart samt obligatorisk kurslitteratur.

Upplägg och omfattning

Kursen består av ett kurstillfälle om 5 dagar.

Kursen genomförs med fokus på aktivt deltagande och lärande genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform, föreläsningar varvat med erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och redovisningar.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST).

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

2-6 september 2024

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

20 000 kr exklusive moms. Resor och logi ingår inte.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Anmälan öppnar 18 april 2024 och sista anmälningsdag 14 juni 2024. Antagningsbesked meddelas v. 25

Typ

Uppdrag

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Intervju om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.
Mer om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2023-03-23 Uppdaterad 2024-06-20