Sök

Sök

Säkerhetsskydd - grundkurs, digital

Denna distansbaserade kurs är på grundnivå i utbildningsprogressionen för dig som ska arbeta med säkerhetsskydd. Den ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation.

Kursen är ett pilotgenomförande där innehåll är till största del likt den campusbaserade kursen Säkerhetsskydd-grundkurs.

Kursen innehåller:

  • Introduktion säkerhetsskydd och begreppet Sveriges säkerhet
  • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
  • Legala grunder
  • Säkerhetsskyddsanalys
  • Säkerhetsskyddsåtgärder
  • Säkerhetsskyddsavtal inklusive säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

Efter avslutad kurs förväntas du ha förståelse för:

  • Genomförandet av säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar
  • Hur analys av säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av hotbilden samt den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
  • Planering av säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med säkerhetsskydd i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kursens innehåll är till största del likt Säkerhetsskyddschef – grundkurs och Säkerhetsskydd - grundkurs.

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen (Säpo) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du innan kursstart ha genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform Canvas några veckor innan kursstart samt obligatorisk kurslitteratur.

Upplägg och omfattning

Kursen är helt digital och lärplattformen Canvas kommer att användas för inspelade föreläsningar, presentationer, material för inläsning och fördjupning, diskussionsforum samt individuella reflektionsuppgifter.

Kursen har ett flexibelt upplägg och är uppdelad i tre moduler under en treveckorsperiod. Kursen är således inte lärarledd utan varje modul genomförs digitalt och beräknas ta ca 4-6 timmar vilket tillåter dig som deltagare att kombinera ditt vardagliga arbete med studier. Efter avslutad kurs har du full tillgång till kursmaterialet.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST).

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

vecka 48-50. Kursen är uppdelad i tre moduler under en treveckorsperiod där varje modul beräknas ta ca 4-6 timmar

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

6 000 kr exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Sista anmälningsdag 18 oktober 2024. Antagningsbesked meddelas kort efter det.

Typ

Uppdrag

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Intervju om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.
Mer om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Dela:
Publicerad 2024-06-03 Uppdaterad 2024-06-10