Sök

Sök
 • Start
 • Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning
Kursdeltagare spelar rollspelet locked shields.

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete. Utbildningen är webbaserad och beräknas ta 45 minuter. Den är avgiftsfri och är tillgänglig för aktörer inom totalförsvaret via respektive säkerhetsskyddschef.

Hotbilden och det säkerhetspolitiska läget mot Sverige har förändrats. Det är viktigt att identifiera vilka säkerhetshot det handlar om och vad som ska skyddas. Du har en viktig roll. Den här grundläggande utbildningen ger dig möjlighet att utforska och lära dig mer om vad ett aktivt och effektivt säkerhetsskyddsarbete innebär och hur du kan bidra till Sveriges säkerhet.

Webbaserad och avgiftsfri

Utbildningen är webbaserad och tillgänglig för dig när det passar dig bäst. Den beräknas ta 45 minuter att genomföra, och det går att dela upp genomförandet på flera tillfällen. Utbildningen är avgiftsfri. Säkerhetsskyddsutbildning via webben är framtagen av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i samverkan med en mängd aktörer.

Några saker utbildningen tar upp

 • Din egen roll och ditt eget ansvar för arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete.
 • Hur du hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information på ett korrekt sätt.
 • Vilka lagar och regler som styr säkerhetsskyddsarbetet.
 • Exempel på åtgärder för att öka den fysiska säkerheten på arbetsplatsen.
 • Betydelsen av en säkerhetsskyddsanalys.

Hur får du tillgång till utbildningen?

Säkerhetsskyddsutbildningen ingår i en övergripande strategi och tillgängliggörs för aktörer inom totalförsvaret genom ansvarig säkerhetsskyddschef, inom respektive organisation.

Utbildningen genomförs:

 • som introduktion och stöd till aktörens interna säkerhetsskyddsutbildning,
 • som grundläggande säkerhetsskyddsutbildning för leverantörer som upphandlats genom säkerhetsskyddsavtal och där utbildning ställs som krav samt
 • som stöd vid annan planerad totalförsvarsutbildning.

Mer information och intresseanmälan: webbutbildningar@fhs.se

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har uppgifter inom totalförsvaret i Sverige inom offentlig eller privat verksamhet, på alla nivåer.

Om kursen

Utbildningen ger en introduktion i säkerhetsskydd och kan utgöra ett stöd för dig som har uppgifter inom Sveriges totalförsvar. Du får en ökad förståelse för vilka säkerhetsskyddskrav som ställs och vad det innebär att vara en del av Sveriges säkerhet och totalförsvar.

Lärandemål

Efter utbildningen ska du kunna:

 • Beskriva ditt ansvar i arbetet för Sveriges säkerhet.
 • Beskriva ditt ansvar i säkerhetsskyddsarbetet.
 • Ge exempel på vad du kan göra för att bidra till att upprätthålla säkerhetsskyddet.

Nivå

Utbildningen är grundläggande och utgör förkunskapskrav för några av de utbildningar inom totalförsvar som Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 51

Slutvecka

Vecka 52

Behörighet

Utbildningen är tillgänglig via säkerhetsskyddschef inom totalförsvaret.

Omfattning

Cirka 45 minuter

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Kontakta webbutbildningar@fhs.se för mer information och intresseanmälan.

Typ

Uppdrag

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Dela:
Publicerad 2019-04-26 Uppdaterad 2023-01-26