Sök

Sök
Kursdeltagare spelar rollspelet locked shields.

Grundläggande webbutbildning i säkerhetsskydd

Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete. Utbildningen är webbaserad och beräknas ta 45 minuter. Den är avgiftsfri och är tillgänglig för alla intresserade.

Du som vill gå kursen ska klicka på den gröna knappen Starta kursen och följa instruktionerna.

Hotbilden och det säkerhetspolitiska läget mot Sverige har förändrats. Det är viktigt att identifiera vilka säkerhetshot det handlar om och vad som ska skyddas. Du har en viktig roll. Den här grundläggande utbildningen ger dig möjlighet att utforska och lära dig mer om vad ett aktivt och effektivt säkerhetsskyddsarbete innebär och hur du kan bidra till Sveriges säkerhet.

Webbaserad och avgiftsfri

Utbildningen är webbaserad och tillgänglig för dig när det passar dig bäst. Den beräknas ta 45 minuter att genomföra, och det går att dela upp genomförandet på flera tillfällen. Utbildningen är avgiftsfri. Säkerhetsskyddsutbildning via webben är framtagen av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Målgrupp och syfte

Målgruppen för den här öppna nätbaserade utbildningen i säkerhetsskydd är bred. Den vänder sig till dig som arbetar med säkerhetskänslig verksamhet, inom privat och offentlig verksamhet samt till dig som har uppgifter inom totalförsvaret. Syftet med den öppna nätbaserade utbildningen är att deltagare som arbetar med säkerhetskänslig verksamhet ska utveckla sin förståelse inom säkerhetsskydd.

Innehåll och genomförande

När du anmäler dig till den öppna nätbaserade utbildningen får du ett lösenord med tillgång till utbildningen och börjar när det passar dig. Utbildningen innehåller följande temaområden;

  • vad är säkerhetsskydd och varför behövs det,
  • vem ansvarar för säkerhetsskyddet,
  • vilka lagar och regler gäller,
  • vilket ansvar har den enskilde individen samt
  • hur skyddas Sverige.

Text och film varvas med frågor som syftar till att utveckla din förståelse inom temaområdena och reflektera över din egen betydelse för Sveriges säkerhet. Efter slutförd kurs får du ett deltagarbevis.

Utbildningen är grundläggande och utgör förkunskapskrav för några av de utbildningar som Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan ger inom säkerhetsskydd.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Omfattning

Cirka 45 minuter

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Utbildningen är tillgänglig för alla och är öppen 24/7 året om.

Typ

Uppdrag

Grundläggande säkerhetsskydd finns också på engelska

April 2023 släpptes en engelskspråkig version av webbutbildningen. Den skiljer sig från nuvarande svenska version framför allt genom att den vänder sig till en utländsk målgrupp och därmed förklarar svensk lagstiftning och regler för säkerhetsskydd. Därutöver har utbildningen fått några mindre revideringar.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med oss.

Du når oss på e-post: webbutbildningar@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Kompetens­utveckla dig och din organisation

Behöver du eller din organisation bli bättre förberedda på att hantera de svåra kriser som kan drabba ett samhälle? Titta då närmare på våra uppdragsutbildningar.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Dela:
Publicerad 2019-04-26 Uppdaterad 2023-09-17