Helikoptrar under Auroraövningen 2017

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi stöttar aktörer inom samhällets säkerhet

Puff bild
PUPOL 19-20 april
Vetenskaplig konferens om ledarskap i förändringarnas tid. Några ämnen som tas upp är de nya globala utmaningarna för politik och förvaltning och dess...
Puff bild
Sök kurs i krishantering
Den internationella kursen i krishantering och civil beredskapsplanering (CMCEP) genomförs 11-15 juni. Kursen riktar sig till dig som arbetar med kris...
Puff bild
Vind i seglen för civilt försvar
– CTSS kommer att stärka FHS arbete och därmed samhällets arbete för ökad robusthet. Statssekreterare Charlotte Svensson invigningtalade.
Puff bild
Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar
Den uppskattade grundboken och läroboken är uppdaterad och går nu att ladda ned.