Sök

Sök
 • Start
 • Säkerhetsskyddschef - grundkurs

Säkerhetsskyddschef - grundkurs

Kursen är på grundnivå i utbildningsprogressionen för säkerhetsskyddschefer. Den ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation. Under kursen får du också möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra säkerhetsskyddschefer.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Introduktion säkerhetsskydd och begreppet Sveriges säkerhet
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 • Legala grunder, bland annat:
  • Säkerhetsskyddslagen
  • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
  • Fysisk säkerhet
  • Personalsäkerhet
  • Informationssäkerhet
 • Exempel på tillämpning av säkerhetsskydd

Efter kursen kommer du kunna:

 • genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar
 • analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter
 • organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet
 • planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till den som innehar befattningen säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef eller som arbetar med säkerhetsskydd i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen (Säpo) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du innan kursstart ha genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform.

Upplägg och omfattning

Kursen består av två obligatoriska träffar på 3 + 3 dagar och därtill tillkommer interaktiva studier.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform, föreläsningar och mini-briefings varvat med erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och redovisningar. Dessutom ingår, mellan de två kursdelarna, en hemuppgift som du genomför i grupp.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST).

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 11

Slutvecka

Vecka 21

Omfattning

Kursens två delar genomförs 15-17 mars och 24-26 maj 2023.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

20 000 kr exklusive moms. Resor och logi ingår inte.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Anmälan öppnar 29 augusti 2022 och sista anmälningsdag 9 december 2022.

Typ

Uppdrag

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Intervju om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.
Mer om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Dela:
Publicerad 2022-03-29 Uppdaterad 2022-08-29