Sök

Sök

Näringsliv och myndigheter samarbetar för ökad kunskap i säkerhetsskydd

Tio företag, myndigheter och organisationer har gemensamt tagit initiativ till en säkerhetsskyddsutbildning på engelska som Försvarshögskolan tagit fram. Utbildningen är webbaserad och utgår från en svensk utbildning som lärosätet tagit fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Utbildningen är först och främst ett viktigt inslag i vår och övriga samarbetspartners verksamhet men vår gemensamma förhoppning är att detta också ska bli en resurs med ett bredare deltagande som bidrar till att många fler ska lära sig mer om säkerhetsskydd och ytterst skydda Sverige, säger Daniel Saretok, biträdande säkerhetsskyddschef vid Riksbanken.

I dagarna lanseras den engelskspråkiga webbutbildningen i grundläggande säkerhetsskydd – Open Online Education in Protective Security. Utbildningen är framtagen främst för att personer som arbetar i svenska företag och organisationer, men inte förstår svenska, ska få kunskap om svensk säkerhetsskyddslagstiftning, vad som är skyddsvärt och hur det kan skyddas.

Tio samarbetspartners

Utbildningen är resultatet av ett initiativ från banken Nordea. Banken såg behov av en engelskspråkig motsvarighet till en befintlig webbaserad utbildning i säkerhetsskydd, som Försvarshögskolan tagit fram på uppdrag av MSB och som hittills genomförts av närmare 80 000 personer. Efter sondering med flera i branschen etablerades ett projekt där följande organisationer ingår:

  • Sveriges Riksbank
  • Danske Bank
  • Handelsbanken
  • Länsförsäkringar bank
  • Nordea
  • Saab
  • SEB
  • Svenska Bankföreningen
  • Swedbank
  • Telia

– Det är ett unikt nätverk som samarbetat i det här projektet. För oss på Försvarshögskolan är det oerhört värdefullt att få ta del av den kunskap och de behov dessa organisationer har, säger brigadgeneral Anders Persson, vicerektor vid Försvarshögskolan.

Öppen för alla

Utbildningen kommer att vara tillgänglig kostnadsfritt för alla som vill lära sig mer om säkerhetsskydd.

Den engelskspråkiga skiljer sig från den nuvarande svenska framför allt genom att den vänder sig till en utländsk målgrupp och därmed förklarar svensk lagstiftning och regler för säkerhetsskydd. Därutöver har den fått några mindre revideringar.

Utbildningen tar ungefär 45 minuter att genomföra och består bland annat av casemetodik där användarna tar ställning till realistiska fall.

Utbildningen finns på svenska och engelska:

Sidinformation

Publicerad:
2023-04-12
Senast uppdaterad:
2023-04-18
Dela: