Sök

Sök

Säkerhetsskyddsanalys – Planera, leda och vidmakthålla

Fortbildningen utvecklar deltagarens förmåga att som projektledare planera, leda och vidmakthålla en säkerhetsskyddsanalys. Deltagaren kommer genom ett aktivt deltagande dela erfarenheter, skapa nätverk och öka förmågan att leda det dynamiska säkerhetsskyddsarbetet med stöd av analysverktyg.

Innehåll

Fortbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform, föreläsningar och kortare genomgångar varvat med erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och redovisningar. Utbildningen kommer utgå från ett applikatoriskt exempel baserad på en fiktiv organisation.

Under kursen behandlas bland annat följande:

  • Projektledning av en säkerhetsskyddsanalys
  • Utveckla deltagarens förmåga att genomföra delmoment med stöd av analysverktyg som exempelvis:
  • Konsekvensbedömning
  • Förankring i ledning och verksamhet
  • Vidmakthållande av en säkerhetsskyddsanalys genom exempelvis:
  • Kontroll och uppföljning
  • Översyn och behov av revidering

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till dig som har en ledande roll i att ta fram eller revidera en säkerhetsskyddsanalys, till exempel säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef eller projektledare.

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen (Säpo) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att kunna söka till kursen ska du ha dokumenterad säkerhetsskyddsutbildning.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar 5 dagar närstudier (måndag till fredag). Beräknad tidsåtgång för förstudier ca 2 dagar.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST).

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-24

Omfattning

10-14 juni 2024

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

25 000 kr exklusive moms. Resor och logi ingår inte.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Anmälan öppnar 26 februari 2024 och sista anmälningsdag 12 maj 2024.

Typ

Uppdrag

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Intervju om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.
Mer om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Dela:
Publicerad 2024-02-26 Uppdaterad 2024-05-13