Sök

Sök

Nivåhöjning och ökad kompetens för försvarssektorn

Militära uppdragsutbildningar har en lång tradition på Försvarshögskolan. De är unika i sitt slag och skräddarsydda för att täcka Försvarsmaktens behov av nivåhöjande utbildningar. Konkret innebär det att utbildningarna levererar det som krävs för att du som officer ska kunna bli befordrad.

Högre officersprogrammet

Det högre officersprogrammet är en militär uppdragsutbildning för officerare som gått officersprogrammet. Programmet ger en solid kunskapsbas baserad på militär erfarenhet, forskning och vetenskap. Du tränas också i det som vi kallar för militär kreativitet. Programmet är ett- eller tvåårigt och leder till magister- respektive masterexamen i krigsvetenskap.

Målgrupp

Förutom vidareutbildning för officerare finns det flera utbildningar som också riktar sig till dig som är civilanställd inom försvars- och säkerhetssektorn. Du kan till exempel studera ledning av förmåge- och konceptutveckling, fördjupa dig i scenarier och tekniska prognoser, eller lära dig om strategisk försvarslogistik.

Dela: