Sök

Sök

Den högskolepedagogiska funktionen

Den högskolepedagogiska funktionen vid Försvarshögskolan (FHS) erbjuder stöd vad gäller pedagogisk utveckling, anordnar workshops och ger kurser i högskolepedagogik. Kurserna riktar sig till lärare vid FHS och vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor.

Högskolepedagogisk stödverksamhet

Funktionen för högskolepedagogik erbjuder stöd i högskolepedagogiska spörsmål till alla verksamheter vid FHS, men särskilt institutioner, ämnen, program, lärarlag och enskilda lärare. Om ett ämne till exempel känner ett behov av att vidareutveckla eller fördjupa sig i frågor om handledning eller muntlig examination kan funktionen skräddarsy en workshop eller ett seminarium kring det temat för ämnets lärare.

Högskolepedagogiska kurser

Funktionen för högskolepedagogik vid FHS ger för närvarande tre behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik. Baskursen Högskolepedagogik 1 som omfattar 200 studietimmar på delfart (motsvarande 7,5 hp). Fortsättningskursen Högskolepedagogik 2 som också omfattar 200 studietimmar på delfart, (motsvarande 7,5 hp). Forskarhandledningskursen Högskolepedagogik 3 som omfattar 80 studietimmar på delfart (motsvarande 3 hp).

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gett ut för högskolepedagogisk utbildning, och ger ett kursintyg från FHS.

Genomförande av kurserna

Kurserna genomförs som distanskurser med mötesdagar på FHS. Det vill säga genom självstudier och hemuppgifter som dels introduceras, dels följs upp och diskuteras under mötesdagarna på FHS (se datum nedan). Kursen sker med stöd av lärplattformen Canvas. Du behöver därför ha ordnat ett konto i Canvas innan kursstart, och bekantat dig med lärplattformen.

De obligatoriska momenten omfattar bland annat introducerande föreläsningar, seminarier och uppföljningar av hemuppgifter. Däremellan sker eget arbete med diskussionsuppgifter, hem- och examinationsuppgifter som löpande lämnas in under kurserna. En del av kurserna utgörs av egna analyser av pågående utbildningar och kurser vid Försvarshögskolan eller andra lärosäten.

Tid för kursdeltagande tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagande finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Anmälan till kurserna

Anmälan till respektive kurs sker från kurssidan som du når via tabellen nedan. Observera att kurserna har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha. För Försvarsmakts-personal är det du som kommer att vara huvudlärare eller kursansvarig för en OP/VFU-kurs som tillhör målgruppen. Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på sökt kurs.

Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen med:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema,
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kurstillfällen 2023

Vårterminen 2023:

Högskolepedagogik 2 (10 platser, 200h, halvfart):
Nätbaserad kurs v 8-18. Obligatoriska träffar 22-23 feb, 28-29 mars, 2-3 maj.

Höstterminen 2023:

Högskolepedagogik 1 (10 platser, 200h, halvfart):
Nätbaserad kurs v. 36-49. Obligatoriska träffar 5-6 sept, 10-11 okt, 7-8 nov, 5-6 dec.
Anmälan och mer information om Högskolepedagogik 1

Högskolepedagogik 2 (10 platser, 200h, halvfart):
Nätbaserad kurs v. 37-50. Obligatoriska träffar 12-13 sept, 17-18 okt, 13-14 dec.
Anmälan och mer information om Högskolepedagogik 2

Kontakt

Är du nyfiken på högskolepedagogisk utveckling, vill beställa en skräddarsydd workshop eller har frågor om kurserna? Hör av dig till den högskolepedagogiska funktionen vid FHS genom att mejla till: hped@fhs.se

Dela: