Sök

Sök

Den högskolepedagogiska funktionen

Den högskolepedagogiska funktionen vid Försvarshögskolan (FHS) erbjuder stöd vad gäller pedagogisk utveckling, anordnar seminarier och workshops samt ger kurser i högskole-pedagogik. Kurserna riktar sig till lärare vid FHS och vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor.

Högskolepedagogisk stödverksamhet

Funktionen för högskolepedagogik erbjuder stöd i högskolepedagogiska frågor till alla verksamheter vid FHS, men särskilt institutioner, ämnen, program, lärarlag och enskilda lärare. Om ett ämne eller lärarlag önskar arbeta lite extra med någon pedagogisk fråga, exempelvis handledning, inkluderande undervisning, akademisk litteracitet eller muntlig examination kan funktionen skräddarsy en workshop eller ett seminarium kring det temat för ämnets lärare.

Högskolepedagogiska samtalsseminarier

Funktionen för högskolepedagogik bjuder varje termin in till ett antal högskole-pedagogiska samtalsseminarier om olika ämnen där lärare från olika delar av FHS kan mötas för pedagogiska samtal. Samtalsseminarierna har olika teman, men med det gemensamt att de framförallt behandlar övergripande aspekter kring högre utbildning och högskolepedagogik.

Högskolepedagogiska kurser

Funktionen för högskolepedagogik ger för närvarande tre behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik.

  • Baskursen Högskolepedagogik 1 som omfattar 200 studietimmar på delfart (motsvarande 7,5 hp).
  • Fortsättningskursen Högskolepedagogik 2 som också omfattar 200 studietimmar på delfart, (motsvarande 7,5 hp).
  • Forskarhandledningskursen Högskolepedagogik 3 som omfattar 120 studietimmar på delfart (motsvarande 4,5 hp).

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gett ut för högskolepedagogisk utbildning, och ger ett kursintyg från FHS.

Genomförande av kurserna

Samtliga kurser har ett antal obligatoriska kursträffar som sker på plats på FHS i Stockholm (stundtals kan vissa av kursträffarna komma att ske digitalt). Mellan kursträffarna ska självstudier ske där kurslitteratur läses och olika uppgifter görs. Vid kursträffarna introduceras, följs upp och diskuteras litteratur och uppgifter. En del av kurserna utgörs av egna analyser av pågående utbildningar och kurser vid Försvarshögskolan eller andra lärosäten. Kurserna sker med stöd av lärplattformen Canvas.

Tid för kursdeltagande tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagande finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Anmälan till kurserna

Anmälan till respektive kurs sker från kurssidan som du når via tabellen nedan. Observera att kurserna har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha. För Försvarsmakts-personal är det du som kommer att vara huvudlärare eller kursansvarig för en OP/VFU-kurs som tillhör målgruppen. Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på sökt kurs.

Senast två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen med kursbeskrivning, litteraturlista och schema,

Kurstillfällen

Höstterminen 2024:

Högskolepedagogik 1 (10 platser, 200h, halvfart)
Högskolepedagogik 2 (10 platser, 200h, halvfart)

Vårterminen 2025:

Högskolepedagogik 1 (10 platser, 200h, halvfart)
Högskolepedagogik 2 (10 platser, 200h, halvfart)
Högskolepedagogik 3 (10 platser, 120h, halvfart)

Anmälan till höstens kurstillfällen är öppen till och med den 27 maj.

Kontakt

Är du nyfiken på högskolepedagogisk utveckling, vill beställa en skräddarsydd workshop eller har frågor om kurserna? Hör av dig till den högskolepedagogiska funktionen genom att mejla till: hped@fhs.se

Utbildningar

Dela: