Sök

Högskolepedagogiska kurser

Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik riktar sig i första hand till lärare och examinatorer, både civila och militära, vid Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor.

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har gett ut för tio veckors (15 hp) högskolepedagogisk utbildning, och ger högskolepoäng i Ladok (7,5 hp + 7,5 hp) på avancerad nivå.

Genomförande:

Kurserna erbjuds två gånger per år (vår- resp. hösttermin) och genomförs som flexibelt lärande. Det vill säga en kombination av fysiska möten och distansutbildning med stöd av lärplattformen Canvas. Båda kurserna ges på kvartsfart över en termin, med obligatoriska, fysiska träffar vid fyra tillfällen (dubbeldagar). Då har du bland annat introducerande föreläsningar, seminarier och uppföljningar av hemuppgifter. Däremellan har du eget arbete med hem- och examinationsuppgifter som löpande lämnas in under kursen. Båda kurserna avslutas med en större, skriftlig examinationsuppgift.

En kurs omfattar totalt 200 studietimmar. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att detta planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Kurstillfällen

Höstterminen 2020

Högskolepedagogik 1: v.36-51, Kursstart 1/9
Obligatoriska samlingar 1-2/9, 29-30/9, 3-4/11, 1-2/12.

Högskolepedagogik 2: v. 38-49, Kursstart 15/9
Obligatoriska samlingar 15-16/9, 13-14/10, 17-18/11.


Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.