Sök

Högskolepedagogiska kurser

Försvarshögskolans (FHS) kurser i högskolepedagogik riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom FHS. Kurserna riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har gett ut för tio veckors (15 hp) högskolepedagogisk utbildning, och ger högskolepoäng i Ladok, samt ett kursintyg från FHS.

På FHS ges för närvarande två kurser – Högskolepedagogik 1 och Högskolepedagogik 2 – om vardera 7,5hp. Kurserna ges höst- respektive vårtermin och omfattar vardera 200 studietimmar på delfart.

Genomförande

OBS! Under höstterminen 2021 genomförs kursen som helt nätbaserad, utan fysiska kursträffar vid FHS i Stockholm.

Kurserna genomförs som nätbaserade kurser, det vill säga genom självstudier och nätbaserade moment med stöd av lärplattformen Canvas och videoverktyget Zoom. Du behöver därför ha bekantat dig med dessa digitala verktyg innan kursstart och du behöver en dator med internetuppkoppling, mikrofon och videokamera för att kunna delta.

De obligatoriska momenten omfattar bland annat introducerande föreläsningar, seminarier och uppföljningar av hemuppgifter. Däremellan sker eget arbete med diskussionsuppgifter, hem- och examinationsuppgifter som löpande lämnas in under kurserna. En central del av kurserna utgörs av egna analyser av pågående utbildningar och kurser vid Försvarshögskolan eller andra lärosäten.

Tid för kursdeltagande tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagande finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska videoträffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Anmälan

Anmälan till respektive kurs sker från kurssidan som du når via tabellen nedan. Observera att kurserna har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha. För Försvarsmakts-personal är det du som kommer att vara huvudlärare eller kursansvarig för en OP/VFU-kurs som tillhör målgruppen. Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på sökt kurs.

Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen med:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema,
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kurstillfällen 2021

Höstterminen 2021:

Högskolepedagogik 1 är inställd ht-21, vid frågor kontakta hped@fhs.se

Högskolepedagogik 2, 7,5hp (10 platser, 200h, halvfart)
Nätbaserad kurs v.38-49. Kursstart den 21.sep 2021. Obligatoriska träffar via Zoom den 21-22/9, 19-20/10 och 23-24/11.

Vårterminen 2022:

Information om kurserna våren 2022 kommer i oktober 2021 då också anmälan öppnar.

Kontakt

Har du frågor om kurserna eller annat som rör högskolepedagogik på Försvarshögskolan?

Mejla till: hped@fhs.se

Utbildningar

NU2022 – Att synliggöra lärande

Välkommen till konferensen NU2022, Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning, som genomförs 15-17 juni 2022.

Dela: