Sök

Sök
Student vid dator i biblioteket.

Fristående kurser

Hitta din fristående kurs

Försvarshögskolan erbjuder fristående kurser både på grundnivå och avancerad nivå inom flera ämnen.

Fristående kurser är ett bra studiealternativ om man vill prova på att läsa på högskola, är yrkesverksam och söker kortare kompetensutveckling, eller bara är intresserad av ämnet.

Fristående kurser på grundnivå

Fristående kurser på grundnivå kan du anmäla dig till efter gymnasiestudierna. Kanske vill du inte läsa ett helt treårigt program eller kanske har du inte än bestämt dig för vilket ämne som intresserar dig mest. Då är fristående kurser ett bra alternativ. Kursernas omfattning mäts i högskolepoäng, hp. Vid heltidsstudier utgör 30 hp en termin och 60 hp ett läsår.

På Försvarshögskolan kan du också med hjälp av fristående kurser själv bygga ihop en examen i ämnena folkrätt, ledarskap och ledning, statsvetenskap och militärhistoria.

Bygg din egen examen

Fristående kurser på avancerad nivå

Du kan anmäla dig till kurser på avancerad nivå när du har en examen på grundnivå. I vissa fall kan det räcka med att du på grundnivå har studerat ämnet som kursen tillhör.

Om du vill filtrera din sökning, gå till sök utbildning.