Sök

Sök
Övning Officersprogrammet vt 23.

Bygg din egen examen

Plocka ihop kurser till en unik kandidatexamen

På Försvarshögskolan kan du bygga din egen examen på grundnivå i ämnena folkrätt, ledarskap och ledning, militärhistoria eller statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet. Genom att kombinera fristående kurser kan du bygga ihop din kandidatexamen som du vill ha den.

Din väg till en kandidatexamen kan gå via ett program eller via fristående kurser som du själv har kombinerat.

Bygg din kandidatexamen i något av Försvarshögskolans ämnen:

Checklista för att bygga en kandidatexamen:

  • Vad ingår i en kandidatexamen?
  • Vad innebär successiv fördjupning?
  • Varje enskild kurs måste sökas
  • Kurser får inte överlappa varandra
  • Kontakta en studievägledare

1. Vad ingår i en kandidatexamen?

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom fristående kurser behöver du ha läst totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. För en filosofie kandidatexamen vid Försvarshögskolan krävs följande:

  • 90 hp inom ett av våra ämnen, ett så kallat huvudområde, bestående av grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp och påbyggnadskurs 30 hp.
  • ytterligare 90 hp i kurser som du kan välja fritt ur kursutbudet vid Försvarshögskolan eller vid något annat lärosäte.

2. Successiv fördjupning

Succesiv fördjupning innebär att kurserna måste bygga på varandra. Vanligen innebär detta att du på grundnivå läser kurser innehållande 1-30 hp, 31-60 hp och 61-90 hp (innehållandes ett 15 hp examensarbete) inom det huvudområde du avser ta ut din examen inom.

3. Varje enskild kurs måste sökas

Det är viktigt att du lägger upp en plan för hur du ska genomföra dina studier med sikte på en kandidatexamen som bygger på fristående kurser eftersom du måste ansöka till varje enskild kurs i konkurrens med andra.

4. Kurser får inte överlappa

Kurser som ska ingå i din examen får inte överlappa varandra. Överlappning betyder att kurser har helt eller delvis samma innehåll. Håll till exempel koll på innehållet i kurser i samma ämne från olika lärosäten. En prövning av om kurserna kan ingå i examen görs när du ansöker om examen.

5. Kontakta en studievägledare

Vår studievägledare kan hjälpa dig att bedöma vad som gäller i just ditt fall och för den examen som du är intresserad av att ta.

Kontakt