Sök

Sök
Fältövning kandidatprogram i militärhistoria vt 23.

Fältövning på kandidatprogrammet i militärhistoria. Foto: Dan Sjunnesson.

Kandidatexamen i militärhistoria

Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle och hur historiska händelser fortfarande påverkar nutidens politiska drivkrafter. Så här bygger du din kandidatexamen i militärhistoria.

Vi har ett kandidatprogram på grundnivå i militärhistoria - Krig, kultur och samhälle. Men det finns också möjlighet att ta en kandidatexamen i ämnet genom att läsa fristående kurser som du kan kombiner med andra kurser som du har läst, eller planerar att läsa, hos oss eller vid något annat lärosäte.

Så här bygger du din kandidatexamen i militärhistoria:

90 högskolepoäng i militärhistoria vid Försvarshögskolan bestående av:

  • Militärhistoria, grundkurs 30 hp
  • Militärhistoria, fortsättningskurs 30 hp
  • Militärhistoria, påbyggnadskurs 30 hp

Samt 90 högskolepoäng i andra kurser vid Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

Checklista för att bygga en kandidatexamen

Kontakt

Dela: