Sök

Sök

Foto: Unsplash.

Kandidatexamen i folkrätt

Folkrätten är den juridik som reglerar staters inbördes rättigheter och förpliktelser. Inom folkrätten ryms FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättigheter. Så här bygger du din kandidatexamen i folkrätt.

Vi har just nu inget program på grundnivå inom folkrätt på Försvarshögskolan. Men det behöver inte hindra dig från att ta en filosofie kandidatexamen i ämnet. Du kan läsa fristående kurser i folkrätt och kombinera med andra kurser som du har läst, eller planerar att läsa, hos oss eller vid något annat lärosäte.

Så här bygger du din kandidatexamen i folkrätt:

Läs 90 högskolepoäng i folkrätt vid Försvarshögskolan bestående av:

  • Folkrätt i kris och konflikt 30 hp, grundkurs
  • Ansvarsfrågor inom folkrätten 15 hp och Krigets lagar 15 hp, fortsättningskurser
  • Folkrätt i militära operationer 30 hp, påbyggnadskurs

Läs sedan, eller innan, 90 högskolepoäng i andra kurser vid Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

Checklista för att bygga en kandidatexamen

Kontakt

Dela: