Sök

Sök
  • Start
  • Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs

Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs

Vilka utmaningar står folkrätten inför idag, och hur ska den tillämpas i fred, vid kris och i krig? Hur tolkar och använder Sverige, andra stater, internationella organisationer och andra aktörer folkrätten i fred, vid kris och i krig? Välkommen till kursen folkrätt i kris och konflikt.

Under kursen lär du dig grunderna inom folkrätt och de folkrättsliga regler och principer som är särskilt viktiga i kris och konflikt. Kursen passar både dig som studerar statsvetenskap och dig som studerar juridik.

Vad kan kursen Folkrätt i kris och konflikt leda till?

Folkrätten ger det grundläggande juridiska ramverket för hur stater får och måste agera och hur det internationella systemet fungerar. Att förstå folkrätt hjälper dig att förstå hur det internationella samfundet hanterar dagens mest angelägna ämnen.

Att vara insatt i folkrätten är en bra grund för arbete inom till exempel regeringskansliet, internationella och icke-statliga organisationer och tankesmedjor. Kursen ger dig kunskaper i många aktuella frågor och en förståelse för det internationella rättssystemet.

Utbildningens innehåll

Kursen är uppdelad i två delkurser där den första behandlar folkrättens grunder och mänskliga rättigheter, och den andra delkursen handlar om folkrätt för att förebygga konflikt och folkrätt för militära operationer. Genom hela kursen använder vi aktuella situationer som utgångspunkt i det vi lär oss. Därmed blir det tydligare hur folkrätten utvecklas i kris och krig idag, samt vilken roll den har för det internationella samfundet.

Folkrättens grunder samt mänskliga rättigheter

Under delkursen går vi igenom folkrättens källor och rättssubjekt. Du lär dig förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt, vilka mekanismer för att lösa tvister det finns, vilka olika ansvarsformer som finns och hur folkrättsbrott kan sanktioneras.

Du får också diskutera vad mänskliga rättigheter är, med fokus på de regler som är särskilt viktiga i kris och konflikt, såsom rätt till liv och tortyrförbud.

Konfliktpreventionens folkrätt och folkrätten för militära operationer

I den här delkursen lär du dig vilka rättsprinciper som reglerar staters bruk av våld och vilka regler som går att tillämpa i väpnad konflikt. Du får lära dig principerna om distinktion och proportionalitet och hur det förhåller sig till mänskliga rättigheter. Dessutom diskuterar vi säkerhetsrådets roll inom ramen för kollektiv säkerhet och staters rätt till självförsvar.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 02

Behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Övrigt

En stor del av kursen ges på engelska.

Typ

Fristående

Frågor om liv och död

Får jag skjuta mot den här personen eller inte? Det är en högst verklig fråga för den som befinner sig i en väpnad konflikt och den ytterst praktiska tillämpningen av folkrätten. Det menar J...

Med intresse för framtidens folkrätt

Krigets lagar, mänskliga rättigheter i kris och konflikt, rätten att använda våld och ansvarsfrågor. Det lär du dig när du studerar folkrätt på Försvarshögskolan. Och arbetsmarknaden är bred...

Utbildning på Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Dela:
Publicerad 2017-12-21 Uppdaterad 2022-07-10