Sök

Sök

Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs

Vilka utmaningar står folkrätten inför idag, och hur ska den tillämpas i fred, vid kris och i krig? Hur tolkar och använder Sverige, andra stater, internationella organisationer och andra aktörer folkrätten i fred, vid kris och i krig? Välkommen till kursen folkrätt i kris och konflikt.

Under kursen lär du dig grunderna inom folkrätt och de folkrättsliga regler och principer som är särskilt viktiga i kris och konflikt. Kursen passar både dig som studerar statsvetenskap och dig som studerar juridik.

Vad kan kursen Folkrätt i kris och konflikt leda till?

Folkrätten ger det grundläggande juridiska ramverket för hur stater får och måste agera och hur det internationella systemet fungerar. Att förstå folkrätt hjälper dig att förstå hur det internationella samfundet hanterar dagens mest angelägna ämnen.

Att vara insatt i folkrätten är en bra grund för arbete inom till exempel regeringskansliet, internationella och icke-statliga organisationer och tankesmedjor. Kursen ger dig kunskaper i många aktuella frågor och en förståelse för det internationella rättssystemet.

Utbildningens innehåll

Kursen är uppdelad i två delar där den första behandlar folkrättens grunder och folkrätt för att förebygga konflikt. Den andra delen handlar om mänskliga rättigheter och folkrätt för militära operationer. Genom hela kursen använder vi aktuella situationer som utgångspunkt i det vi lär oss. Därmed blir det tydligare hur folkrätten utvecklas i kris och krig idag, samt vilken roll den har för det internationella samfundet. Genom interaktiva föreläsningar och seminarier får du öva på att tillämpa folkrätten på säkerhetspolitiska situationer, och kritiskt resonera kring folkrättens betydelse,samt identifiera folkrättsliga lösningar på säkerhetsrelaterade problem.

Folkrättens grunder och konfliktpreventionens folkrätt

Under delkursen går vi igenom folkrättens system och struktur. Du lär dig förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt, vilka mekanismer för att lösa tvister det finns, vilka olika ansvarsformer som finns och hur folkrättsbrott kan sanktioneras.

Vi går igenom vilka rättsprinciper som reglerar staters bruk av våld och vilka regler som går att tillämpa i väpnad konflikt. Dessutom diskuterar vi säkerhetsrådets roll inom ramen för kollektiv säkerhet och staters rätt till självförsvar. 

Mänskliga rättigheter och folkrätten för militära operationer

I den här delkursen lär du dig principerna om distinktion och proportionalitet och hur det förhåller sig till mänskliga rättigheter. Du får också diskutera vad mänskliga rättigheter är, med fokus på de regler som är särskilt viktiga i kris och konflikt, såsom rätt till liv och tortyrförbud. Vi går igenom folkrätten för militära operationer, både i väpnad konflikt (krigets lagar) och i fredsoperationer.

Anmälningskod

24212

Studietakt

100%

Poäng

30

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 36 - 2025 vecka 3

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Samhällskunskap A och Engelska B.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Frågor om liv och död

Får jag skjuta mot den här personen eller inte? Det är en högst verklig fråga för den som befinner sig i en väpnad konflikt och den ytterst praktiska tillämpningen av folkrätten. Det menar J...

Med intresse för framtidens folkrätt

Krigets lagar, mänskliga rättigheter i kris och konflikt, rätten att använda våld och ansvarsfrågor. Det lär du dig när du studerar folkrätt på Försvarshögskolan. Och arbetsmarknaden är bred...

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-16