Sök

Sök
  • Start
  • Frågor om liv och död
Jann Kleffner

Frågor om liv och död

Får jag skjuta mot den här personen eller inte? Det är en högst verklig fråga för den som befinner sig i en väpnad konflikt och den ytterst praktiska tillämpningen av folkrätten. Det menar Jann Kleffner, professor i folkrätt på Försvarshögskolan.

– Den del av folkrätten som vi forskar och undervisar om här på Försvarshögskolan handlar mycket om praktisk tillämpning av juridiken i kris- och konfliktsituationer. Och perspektivet är hela tiden det internationella, det ligger i folkrättens natur, poängterar Jann Kleffner.

Krigets lagar, mänskliga rättigheter i kris och konflikt, rätten att bruka våld, ansvarsfrågor. Det är exempel på rättsområden som är relevanta för kris, krig, konflikt och säkerhet.

– Allt detta ryms inom ämnet folk­rätt och är det som är Försvarshögskolans specialisering, säger Jann Kleffner, som arbetat på högskolan sedan 2010.

Han har verkligen det internationella perspektivet med sig. Jann Kleffner är född i Tyskland och har studerat såväl där som i England och Nederländerna innan han kom till Försvarshögskolan.

Det som lockade honom hit var att lärosätet precis då öppnats för civila utbildningar från att tidigare enbart varit till för utbildningen av officerare.

– Redan i Amsterdam hade jag undervisat civila och militära studenter inom samma kurser. Det är spännande med blandningen av akademisk ambition och närheten till praktisk tillämpning. Inom mina rättsområden är det högst relevant, menar han.

Förenar civilt och militärt

Folkrättens förening av akademisk kultur med forskning och den praktiska relevansen är något han verkligen vill förmedla till studenterna oavsett om de tänker sig en civil eller militär karriär.

Allt som har med folkrättsliga aspekter av kris, konflikt och säkerhet att göra tycker Jann Kleffner är spännande.

– Dynamiken mellan den internationella rätten och en så påfrestande situation som en väpnad konflikt är blir aldrig tråkig. Där finns det många utmaningar och frågor som inte har besvarats ännu, säger han.

Aktuella händelser och praktiska övningar

Det finns alltså inte alltid givna svar på vad som är rätt eller fel. Mycket av utbildningen går därför ut på att lära studenterna tillämpa rätt analytiska verktyg för att komma fram till ett juridiskt försvarbart sätt att agera i sin framtida verksamhet.

– Vi tar in aktuella händelser i undervisningen och belyser dem utifrån det juridiska perspektivet. Till exempel användandet av kemiska vapen i Syrien. Är detta tillåtet eller inte? Vad blir konsekvenserna om det inte är det? Sådana frågor tar vi upp, säger Jann Kleffner.

Den operativa juridiska aspekten måste alltid finnas med. Annars finns risk för stora konsekvenser, både för individen och för Sverige som stat. Det handlar också om frågor som berör rutiner och processer för de som planerar och genomför militära operationer.

– Vi har föreläsningar med praktiska exempel, så som det kan se ut i verkligheten för den som befinner sig i en väpnad konflikt, säger Jann Kleffner.

Huvudregeln inom den internationella folkrätten är att civila aldrig är legitima mål. Men när räknas man som civil? Om man direkt deltar i fientligheter, skjuter med vapen, eller kastar en handgranat, förlorar man sitt skydd som civil. Men var går gränsen mellan direkt och indirekt deltagande?

Dessa frågor är högst aktuella i dag i länder som Afghanistan, Syrien och flera länder i Afrika.

– Det är otroligt viktigt att veta var gränsen går. Det är ju faktiskt frågor om liv och död vi håller på med, säger Jann Kleffner.

Dela:
Publicerad 2019-02-20 Uppdaterad 2020-12-10