Sök

Sök
Tre domare från ICC besöker oss för rollspel.

Pubudu Sachithanandan, Yasmin Naqvi och Philip Dygéus är domare från Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) på besök för rollspel. Foto: Sofia Mårtensson.

Folkrättsstudenter i rollspel med domare från ICC

I denna fiktiva krigsbrottsrättegång får folkrättsstudenterna ikläda sig rollerna som åklagare och försvarsadvokater och plädera inför Internationella brottsmålsdomstolens, ICC:s, domarbänk. Även om händelseförloppet som diskuteras är fiktivt, så är domarna i bänken högst verkliga.

I kulregnet från en talibanattack fattades ett ödesdigert beslut som resulterade i att elva civila dödades. Nu är det Försvarshögskolans folkrättsstudenters tur att ge sig in i hetluften.

Det var i en by i Helmandprovinsen i Afghanistan som det ödesdigra beslutet fattades. Den danske kompanichefen Claus Michael Pedersen och hans infanteripluton har hamnat i bakhåll under kraftig beskjutning från talibaner. Pedersen begär ett flyganfall mot platsen han misstänker att fienderna avfyrar ifrån – men utan att ha säker synlig bekräftelse. Flygattacken stoppar angreppet och gör att Pedersens manskap kan utrymma platsen.

Senare avslöjas dock att flyganfallet dödade elva civila. I Köpenhamn prövas Pedersen av domstol, och frias från anklagelsepunkten om krigsbrott enligt dansk militärlag.

Det är handlingen i den kritikerrosade filmen “Kriget”, men också ramberättelsen för det här rollspelet. Studenterna som läser magisterprogrammet Internationell operativ juridik på Försvarshögskolan har sett spelfilmen flera gånger. Tillsammans med inbjudna domare från Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) ska de nu ta den här historien till en ny nivå genom att addera en berättelse.

De utmanande frågorna i den fiktiva rättegången

Under rollspelet ska ICC besluta om Pedersen även kan åtalas för två punkter gällande krigsbrott enligt dess egen stadga. I övningen ska ICCs fiktiva förundersökningskammare höra argument från ICCs åklagare och Pedersens försvarsadvokater angående fyra frågor:

  1. Utredde och prövade danska myndigheter Pedersen på ett oberoende och opartiskt sätt, som överensstämmer med avsikten att ställa honom inför rätta?
  2. Utgjorde flyganfallet krigsbrottet att mörda elva civila och/eller krigsbrottet att medvetet rikta en attack mot dem?
  3. Begick Pedersen krigsförbrytelserna indirekt, eller beordrade, begärde eller framkallade han deras genomförande?
  4. Agerade Pedersen i självförsvar eller under tvång?

Prominenta domare influgna från Haag

Även om händelseförloppet är fiktivt, så är domarna i bänken högst verkliga. Tack vare etablerade nätverk för utbyte och samarbete mellan Försvarshögskolan och internationella brottsmålsjurister, så är det tre internationella superstjärnor som flugit in från Haag och tagit på sig de svarta, fotsida domarrockarna för att möta studenterna.

Deras roll är inte att komma fram till en slutsats om Pedersens skuld. I stället ska de lyssna uppmärksamt på studenternas pläderingar, stoppa dem för att ifrågasätta, be dem fördjupa sina resonemang och ge dem feedback.

Verklighetsbaserade övningar förbereder studenterna för framtiden

Försvarshögskolan har en lång undervisningstradition av att organisera rollspel och scenariobaserade övningar som efterliknar verkliga situationer, där studenterna får ta sig an roller de kommer hantera under sin yrkeskarriär.

Arkitekten bakom just den här övningen är Nobuo Hayashi, som är biträdande lektor i folkrätt på Försvarshögskolan. Rättegångsförhandlingen betygsätts inte, utan är en förlängning av den kurs i internationell straffrätt som han för närvarande undervisar i.

– Min tanke är att det här ska vara ett roligt och spännande tillfälle där studenterna får visa upp vad de har lärt sig på kursen för fler på Försvarshögskolan. Under en dag som denna vill jag att publiken ska få ta del av väl underbyggda ordväxlingar kring intressanta juridiska frågor om lag och fakta. Och att studenterna växer med uppgiften.

Upp till bevis för förberedda studenter

Studenterna är väl insatta i alla fakta, de argument som bör framföras både av åklagaren och försvaret och ordningen i domstolsproceduren.

– Det som inte går att förbereda sig för är vilka typer av frågor som domarna kommer att ställa. Det är avhängigt hur varje student lägger fram sina argument och hur skickligt han eller hon bemöter domarnas frågor.

Två intensiva timmar

Det är knäpptyst när Nobuo Hayashi i rollen som protokollförare inleder dagen med orden “The International Criminal Court is now in session. L’audience de la Cour pénal internationale est ouverte”.

Rättens ordförande Yasmin Naqvi ber protokollföraren att ropa på målet, och den verkliga känslan förstärks när vi får höra att fallet berör en händelse i den Islamiska Republiken Afghanistan i målet med åklagaren mot Claus Michael Pedersen, mål nummer ICC-00/00-00/00, och förhandlingen förklaras öppnad.

När ordförande Naqvi ber om parternas framställan inleder studenten Emuesiri Sarah Akpere, som är dagens huvudåklagare. Och vi är i gång.

De åtta studenter som valt att ta en aktiv roll i dagens övning sträcker på sig, och lägger i tur och ordning fram sina argument, helt i enlighet med ett autentiskt förfarande.

Rättegången som ett njutbart skådespel

Domarna lyssnar noggrant och avbryter framställningarna med juridiska frågor och faktafrågor som får den uppmärksamma publiken att våndas en aning. Det är så tyst att du kan höra en knappnål falla, när studenterna tar sats för att argumentera för sin sak, förtydliga varför de valt att åberopa just en viss paragraf eller varför de utelämnat ett argument. Det är förmodligen nerver i spel, men det som är mest uppenbart är att studenterna njuter av stunden.

Under förberedelserna har Nobuo Hayashi märkt att en av den fiktiva rättegångens mest tilltalande egenskaper är de många likheterna med att agera på en teaterscen. Så varför inte passa på att njuta av rampljuset framför dessa skarpa domare och imponera på åhörarna?

Det är en bra övning eftersom den lyfter ut juridiken ur studenternas kurslitteratur och gör det levande.

– Nobuo Hayashi, biträdande lektor i Folkrätt vid Försvarshögskolan. "Rollspel lyfter ut juridiken ur kurslitteraturen", läs intervjun med Nobuo Hayashi

“Det var surrealistiskt”

Ett par timmar senare sammanfattar domarna förhandlingen genom återkoppling till varje talare, både kring deras argumentation och genom att ge sin syn på de frågor som rests och hur domarna själva skulle ha hanterat dem och angripit ämnet. Studenterna får också tillfälle att ställa frågor.

Emuesiri Sarah Akpere från Nigeria har arbetat som advokat med inriktning mot processer och mänskliga rättigheter innan hon grundade sin egen advokatbyrå. Nu är hon i Stockholm för det ettåriga magisterprogrammet. Hon medger att hon var lite nervös, men tvekade aldrig när hon fick möjligheten att delta.

– Det var surrealistiskt. Att framträda inför en internationell domstol är ett minne för livet. Jag valde att delta eftersom jag älskar utmaningar och fick pröva mina argument i den juridiska hetluften. Jag fick en djupare förståelse för begrepp och hur internationell brottsjuridik fungerar i praktiken. Jag skulle verkligen rekommendera magisterprogrammet Internationell operativ juridik för afrikanska jurister och militär personal, eftersom det finns ett stort gap mellan kunskapen och vad som nu är tillgängligt.

Praktiska övningar gör juridiken levande

Svenska Lisa Petersson, som hade rollen som försvarsadvokat, påbörjade magisterprogrammet direkt efter sin juristexamen och var också nöjd med dagens övning.

– Det är inte ofta man får en sån här möjlighet, ett sånt här tillfälle att lära sig i en avspänd miljö. Det var knepigt och lärorikt att förbereda hur jag och mitt team skulle angripa de fyra frågeställningar som var fokus för övningen. Man måste verkligen välja sina strider och hålla sig till dem. Domarna, å sin sida, var skickliga och utmanade oss verkligen.

Hon beskriver den här typen av praktiska övningar som väldigt värdefulla, eftersom de ger tillfälle att betrakta lagar från nya vinklar och ger nya perspektiv.

– Lagen är inte bara bokstäver på ett papper eller något som existerar i ett vakuum, utan den utvecklas. Den är ett mer mottagligt och dynamiskt fenomen än de flesta någonsin kan föreställa sig. Jag är tacksam för den här dagen.

Domarbänkens jurister:

Judge Yasmin Naqvi (Australia), som spelar rollen som ordförande för förundersökningskammare I.
Dr Naqvi är för närvarande specialrådgivare till den biträdande generaldirektören för organisationen för förbud mot kemiska vapen i Haag. Hon har tidigare arbetat vid International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, International Criminal Tribunal for the former Jugoslavia, ICC, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Internationella Röda Korsets kommitté. Hon har en doktorsexamen och en magisterexamen i internationell rätt från Graduate Institute i Genève och en LLB från University of Tasmania.

Judge Philip Dygéus (Sweden).
Överstelöjtnant Dygéus, från Svenska marinkåren, är för närvarande lektor i folkrätt vid Försvarshögskolan och juridisk rådgivare i internationell humanitär rätt till Försvarsmaktens högkvarter. Han har tidigare arbetat vid Internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien, ICC, Europeiska utrikestjänsten och kontoret för den höga representanten för Bosnien och Hercegovina. Han har en svensk juristexamen med inriktning internationell rätt och en LLM i internationell straffrätt.

Judge Pubudu Sachithanandan (Sri Lanka).
Pubudu Sachithanandan har varit rättegångsadvokat vid ICC:s åklagarkontor under de senaste 18 åren. Tidigare har han arbetat för åklagaren vid den internationella brottmålsdomstolen för Rwanda. Han har en LLM i internationell människorättsrätt från University of Oxford, samt en LLM och LLB från University of London och har genomfört avancerade internationell rättsprogram vid Harvard University.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-19
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: