Sök

Sök

Internationell operativ juridik

Navigera mellan fred, kris och väpnad konflikt

Magisterprogrammet Internationell operativ juridik passar dig som siktar på en karriär som juridisk rådgivare i internationell rätt med fokus på fred, kris och väpnad konflikt.

Det här är ett praktiknära ettårigt program som är specialiserat på den internationella rätten som reglerar väpnade konflikter och kriser. Utbildningen fokuserar på det rättsliga handlingsutrymmet för stater och andra aktörer kopplat till krishantering, försvar och säkerhet.

Du får exempelvis studera staters och icke-statliga aktörers rätt att använda våld, det rättsliga ramverket för cyberoperationer och hybridkrigföring och hur krigsbrott regleras och hanteras i nationella och internationella domstolar.

Röster om programmet

Det var roligt att stå inför internationella jurister som arbetar inom det system som de flesta av oss vill arbeta i. Det var särskilt givande att se att de accepterade vissa argument eller svar. Det stärkte mitt självförtroende.

– Emma Gonzales-Puell.
Läs hela intervjun med Emma

Jag ville göra min master i ett annat land. Att läsa juridik i Belgien var bra men för smalt för mig. Försvarshögskolan erbjöd en bredare och djupare inriktning, särskilt när det gäller lagar relaterade till krig. Valet att studera i just Stockholm kommer från min nyfikenhet att uppleva livet i Nordeuropa.

– Augustin Bollue.
Läs hela intervjun med Augustin

 

Jag är säker på att programmet kommer att ge mig vidgade vyer, ökade kunskaper om de frågor som intresserar mig och naturligtvis även nya erfarenheter.

– Nkechinyere Chukwu
Läs hela intervjun med Nkechinyere

En unik akademisk miljö

Våra andra internationella masterprogram