Sök

Sök

Internationell operativ juridik – magisterprogram

Det här programmet passar för dig som vill fördjupa dig i den särskilda internationella, och i viss mån nationella, rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser. Du kommer bland annat studera krigets lagar, mänskliga rättigheter och rättsliga ramverk för fredsoperationer.

Programmet är en internationell, praktiknära magisterutbildning för dig som har en juristexamen eller kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt, eller en motsvarande svensk eller utländsk examen. Programmet leder till en magisterexamen i juridik med inriktning mot internationell operativ juridik. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Ditt framtida jobb kan förväntas finnas i försvarsmakter, vid nationella myndigheter eller departement med fokus på utrikespolitik, krishantering, försvar, och säkerhet. Andra exempel på arbetsmarknader är humanitära- eller krishanteringsorganisationer såväl internationellt som nationellt och civila frivilligorganisationer.

Programmet ger dig också möjligheten att specialisera dig innan du söker en forskarutbildning inom juridik.

Om utbildningen

Magisterprogrammet i internationell operativ juridik ger dig som student en högt specialiserad och praktiknära utbildning i internationell rätt som reglerar väpnad konflikt och andra kriser.

Utbildning fokuserar på det rättsliga handlingsutrymmet för stater och andra aktörer kopplat till krishantering, försvar och säkerhet. Programmet spänner över hela spektrumet från fred, kris och väpnad konflikt – alltid med det rättsliga perspektivet i fokus och främst inriktat mot internationell rätt (folkrätt).

Du får till exempel möjlighet att studera:

 • Staters rätt att använda våld mot icke-statliga aktörer.
 • Vilka folkrättsliga regler som tillämpas till icke-statliga aktörer i väpnade konflikter.
 • Hur brott mot folkrätten, till exempel krigsbrott, regleras och hanteras i nationella och internationella domstolar.
 • Hur cyberoperationer och hybridkrigföring regleras.
 • Vilka lagar som styr hur länder hanterar och kan stödja varandra i händelse av stora kriser och katastrofer som till exempel stormar, jordbävningar eller vulkanutbrott.
 • Hur mänskliga rättigheter kan påverkas i händelse av kris och och väpnad konflikt genom regler för undantagstillstånd eller begränsningar av rättigheter i händelse av kris.

Programmet är praktiknära och innehåller en hög grad av tillämpningsmoment, som olika typer av övningar och rollspel, men även sokratiska utbildningsmoment i syfte att skapa en utbildningsmiljö som också präglas av hög delaktighet i undervisningen.

Dina lärare kommer att vara internationellt erkända, högt specialiserade forskare och praktiker som knyter utbildningen till både aktuell internationell forskning och erfarenhet från arbete i internationella organisationer, försvarsmakter och internationella kontexter. Lärarlaget och studentgruppen präglas också av en hög grad av internationalisering med anknytning till relevanta nationella och internationella myndigheter och organisationer. Detta sammantaget kommer att skapa en dynamisk och stimulerande utbildningsmiljö där det är nära mellan studenter och lärare.

Utbildningens upplägg

Programmet inleds med fem obligatoriska kurser under första terminen som avser att lägga grunden för ämnet internationell operativ juridik. Här ingår även kursen Utvalda operativjuridiska frågor, där ett utvalt ämne kommer att studeras under ledning av en särskilt inbjuden professor som bedriver forskning inom ett för programmet särskilt aktuellt och relevant ämnesområde.

Under den andra terminen får du välja två kurser om 7,5 hp vardera som ger möjlighet till ytterligare fördjupning, praktisk tillämpning eller en breddning mot något av Försvarshögskolans andra ämnen som till exempel ledarskap, försvarssystem eller statsvetenskap. Terminen och programmet avslutas sedan med ett självständigt arbete. Den kursen omfattar 15 hp.

Utbildningen genomförs i en kombination av fysiska utbildningstillfällen och distansundervisning. All undervisning sker på engelska.

De obligatoriska kurserna är:

 • Fördjupning i krigets lagar (5 hp)
 • Mänskliga rättigheter i kris och konflikt (5 hp)
 • Internationell straffrätt (5 hp)
 • Internationell rätt och våldsanvändning (5 hp)
 • Internationell operativ juridik och fredsoperationer (5 hp)
 • Utvalda operativjuridiska frågor (5 hp)

Exempel på valbara kurser:

 • Internationell operativ juridik i operativ planering (7,5 hp)
 • Internationell operativ juridik för hybridkrigföring och terrorism (7,5 hp)
 • Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer (7,5 hp)
 • Krig, lag och ny teknik (7,5 hp)

Den andra delen av termin 2:

 • Magisteruppsats (15 hp)

Checklista för komplett ansökan på antagning.se

 1. Inkommet examensbevis, kontrollera att dina examensbevis inklusive betyg finns på www.antagning.se och om inte, se till att de laddas upp under dokumentsfliken i samma portal. Går du sista året på din utbildning kan du söka ändå; du blir då antagen med villkoret att du ska inkomma med ditt examensbevis innan registreringsveckan.
 2. Bifoga CV, motivationsbrev och två referensbrev: Sökande ska bifoga ett CV (max två sidor, på engelska), ett motivations brev (max en sida, på engelska), två referensbrev (en akademisk referens och en arbetsrelaterad). Sökande utan arbetsreferenser kan istället ladda upp två akademiska referensbrev.
 3. Håll reda på datum för kompletteringar. Alla redan utfärdade eller betygsatta handlingar ska bifogas till ansökan senast den 1 februari 2024.
 4. Antagningsbesked kommer den 21 mars. Om du blir antagen med villkor så innebär det att du ska uppvisa de dokument som krävs för att lyfta villkoret senast vid registreringsveckan. Du mejlar dokumenten direkt till masterprogramme@fhs.se
 5. Sista svarsdag - Efter du fått ditt antagningsbesked kommer Försvarshögskolan att kontakta dig via mejl inom kort. Du får då tacka JA eller Nej via en länk. Det går inte att tacka Ja till din plats på antagning.se

Urval

Urval sker på grundval av ditt motivationsbrev, dina referensbrev, din CV och dina akademiska meriter.

Kostnad

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Anmälningskod

P2404

Studietakt

100%

Poäng

60

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024-09-02 -- 2025-06-08

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Program

Behörighet

Juristexamen eller kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt eller motsvarande samt Engelska B alternativt Engelska 6

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss på e-post: masterprogramme@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Studenter och officer diskuterar under övning.

Krigsspel vässar kompetensen för en karriär som juridisk rådgivare

På magisterprogrammet Internationell operativ juridik får studenterna göra en gemensam scenarioövning tillsammans med officerare från Högre officersprogrammet. När vi besöker övningen är det...

Stort behov av folkrättskompetens

Är du intresserad av att arbeta som juridisk rådgivare till Försvarsmakten, eller för en internationell organisation som FN? Nu erbjuder Försvarshögskolan möjligheten att ta en magisterexame...

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-02-08