Sök

Sök
Studenter och officer diskuterar under övning.

Krigsspel vässar kompetensen för en karriär som juridisk rådgivare

På magisterprogrammet Internationell operativ juridik får studenterna göra en gemensam scenarioövning tillsammans med officerare från Högre officersprogrammet. När vi besöker övningen är det belägringen av Mariupol som är i fokus.

Victor Melin är en av studenterna vid magisterprogrammet Internationell operativ juridik. För honom är övningen ett nytt koncept.

– Det var en väldigt bra övning. Om man, som jag, vill jobba som juridisk rådgivare i framtiden så var detta ett fantastiskt sätt att få en försmak på vad jag kan använda min utbildning till, säger han.

Scenarion från kriget i Ukraina

Inför övningen har officerare och juridikstudenter delats in i tio grupper, alla med olika uppdrag som baseras på scenarier hämtade från krigets Ukraina. Några grupper får agera Ryssland, bland annat med uppgift att ta Azovstalstålverket med omgivningar och att belägra Azovstal-området. De ska särskilt beakta konsekvenser som evakuering av boende, förhandlingar vid överlämnande, humanitärt arbete och svält.

Andra grupper har uppdrag att stärka kontrollen över områden i och runt Mariupol och att stänga av Mariupols hamn. Där ingår att eliminera säkerhetsrisker och förhindra att vapen når ukrainska styrkor genom ockupation och maritim avlyssning.

Ytterligare grupper får agera Ukraina och göra väpnat motstånd eller passiva försiktighetsåtgärder i områden som är under rysk kontroll. En grupp får förhandla om kapitulation och ytterligare en grupp får planera Röda Korsets verksamhet. Syftet är att utifrån dessa scenarion diskutera olika handlingsalternativ med hänsyn till krigets lagar.

– Vi är många som ser med växande oro på händelseutvecklingen i Ukrainakriget, den grova krigföringen från Rysslands sida illustrerar verkligen behovet och vikten av internationell juridik, säger Victor Melin.

Pedagogiskt koncept med gemensam övning

Målet med den gemensamma övningen är att juridikstudenterna ska få tillämpa sina kunskaper genom att lösa givna problem tillsammans med officerare som har praktisk erfarenhet av att planera operationer.

– Vår uppgift var att agera juridiska rådgivare i första hand. Det innebar förenklat att vi inte främst försökte hitta lagrum för att förbjuda insatser eller operationer som officerarna såg som möjliga att genomföra, utan snarare att vi försökte använda oss av juridiken för att komma fram till ett bra resultat tillsammans, förklarar Victor Melin.

Jann Kleffner är professor i internationell juridik vid Försvarshögskolan och ansvarig för kursen Advanced law of armed conflict som övningen ingår i. Han förklarar att praktisk tillämpning av kunskaperna är viktigt eftersom programmet är yrkesförberedande för en karriär inom internationell operativ juridik.

– Det är helt avgörande, och lika viktigt är erfarenheten av interaktion med militära planerare. Det bidrar till att utveckla en förståelse för operativ planering och den roll som juridik och juridiska rådgivare spelar i det sammanhanget.

Praktiska tillämpningar, övningar och spel ingår även i andra kurser på programmet. För de studenter som vill finns också den valbara kursen Internationell operativ juridik i operativ planering som innehåller fler övningar.

Sidinformation

Publicerad:
2022-10-07
Senast uppdaterad:
2022-12-08
Dela: