Sök

Sök
Emma Gonzales-Puell

Emma Gonzales-Puell. Foto: Sofia Mårtensson.

Emma fick spela försvarsadvokat inför ICC-domare

Scenario-baserade rollspel och övningar som påminner om verkliga situationer är populära inslag på Försvarshögskolans utbildningar. Vi växlar ett ord med Emma Gonzales-Puell från Belgien, som läser magisterprogrammet Internationell operativ juridik. Inom ramen för programmet tog hon sig just an en riktigt rolig utmaning.

Som en del av en kurs i internationell straffrätt som Emma Gonzalez-Puell läser, har lektor Nobuo Hayashi skapat ett rollspel i form av en fiktiv rättegångsförhandling om krigsbrott i Afghanistan. Och även om händelseförloppet som diskuteras är fiktivt, så är domarna i bänken högst verkliga. Det är tre internationella superstjärnor som flugit in från Haag och tagit på sig de svarta, fotsida domarrockarna för att möta studenterna. I rollerna som åklagare och försvarsadvokater får studenterna prova på att plädera inför ICCs domarbänk.

Varför ville du delta?

– Jag ville testa mina pläderingsfärdigheter, särskilt inför tre okända domare. Under de två föregående rättegångarna som vi haft med andra studenter kände jag mig mer tillfreds och avslappnad. Jag kände att det skulle vara intressant att se hur väl jag kunde övertyga domare som jag inte visste något om, och som inte kände mig heller.

Vad hade du för förväntningar?

– Att den här domarpanelen med internationella experter inte skulle låta något slinka mellan fingrarna, och att de skulle se till att vi fick testa på förutsättningar i en riktig domstolsmiljö.

Levde domarpanelen upp till de här förväntningarna?

– Ja, verkligen! Domarpanelen var både tuff och mild. De ställde svåra frågor och kunde lätt avfärda våra argument, men tack vare gedigna förberedelser kunde vi alla besvara frågorna.

Beskriv din upplevelse!

– Jag hade väldigt roligt. Det är svårt att komma med ett välartikulerat svar på en fråga som du inte nödvändigtvis förväntar dig, men med rätt mängd självförtroende tror jag att vi alla klarar det. Jag hoppas att Försvarshögskolan anordnar fler sådana här övningar, för jag vill gärna delta igen.

Vad tar du med dig från den här dagen?

– Att inte vara så självkritisk när det gäller min egen förmåga och att jag har visat för mig själv klarar av en stressig situation. Det var lätt att bli överväldigad av frågorna och uppmärksamheten, men jag tror att jag klarade mig bra. Så det fick jag visa mig själv!

Vad lärde du dig?

– Jag lärde mig att kommunicera med mitt team och lita på dem. Som en del av förberedelserna ordnade vi tidsfördelning, huvudargument, repliker etc. När du sen presenterar dina argument kanske du känner dig ensam, eftersom kan saken bättre än du, men jag kände teamets moraliska stöd och det förtroende vi har för varandra.

Var det något du uppskattade särskilt?

– Domarna! Det var roligt att stå inför internationella jurister som arbetar inom det system som de flesta av oss vill arbeta i. Det var särskilt givande att se att de accepterade vissa argument eller svar. Det stärkte mitt självförtroende.

Var du nervös?

– Nej, inte särskilt. Men man vet aldrig vilka frågor som kommer att ställas och vad åklagaren kan ta upp, så det finns många okända faktorer. Men man måste lita på att man har förberett sig tillräckligt för att klara allt det där.

Hur skulle du sammanfatta den här dagen?

– Den var över mina förväntningar. Upplägget var jättebra, de andra eleverna var väl förberedda och alla tog sina roller på allvar. Det var fantastiskt att se ett så högt engagemang från eleverna och domarna.

Hur var det att träffa domarna?

– Jag blev förvånad över att de hade svarta domarrockar på sig. Det var en fantastisk extra touch! Alla tre verkade ganska tuffa, både i minspelet och i sitt ifrågasättande, och de gjorde verkligen allt som deras jobb och roll här idag krävde. De gjorde övningen verklig.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-19
Senast uppdaterad:
2023-12-19
Dela: