Sök

Sök
En trave med böcker.

"Rollspel lyfter ut juridiken ur kurslitteraturen"

Som en del av en kurs i internationell straffrätt har lektor Nobuo Hayashi skapat ett rollspel i form av en fiktiv rättegångsförhandling om krigsbrott i Afghanistan.

Även om händelseförloppet som diskuteras är fiktivt, så är domarna i bänken högst verkliga. Det är tre internationella superstjärnor som flugit in från Haag och tagit på sig de svarta, fotsida domarrockarna för att möta studenterna. I rollerna som åklagare och försvarsadvokater får studenterna prova på att plädera inför ICC:s domarbänk .

Varför skapade du den här övningen?

– Det är en bra övning eftersom den lyfter ut juridiken och lagarna ur studenternas kurslitteratur och gör det levande. Folkrätt är ett komplext område som omfattar en hel del tekniska detaljer och straffvärdesfrågor. Man kan förnimma områdets verkliga natur genom att placera den juridiska kunskapen studenterna har tillägnat sig i ett sånt här sammanhang, med komplicerade fakta och ökade moraliska insatser.

– Det som fiktiva rättegångar ofta ger är en förståelse för folkrätt som en omständlig och stegvis process som kräver tålamod, tanke och förberedelser, snarare än att lagens långa finger bara pekar och tillrättavisar.

Vad är svårast ur studenternas synvinkel?

– Att förutse de frågor som domarna kan tänkas ställa och förbereda sig för dem är sannolikt den mest utmanande delen av övningen. Eftersom den fulländade förberedelsen inte finns, så måste man hantera den oro det medför.

Vad kan publiken förvänta sig i en övning som denna?

– En rafflande serie kvalificerade meningsutbyten mellan domare och studenter. Inget gör mig nöjdare än att se deltagare och åhörare njuta av en imponerade uppvisning av vad vår kurs, vårt program och våra studenter kan åstadkomma.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-19
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: