Sök

Sök

Krigets lagar – fortsättningskurs

Många förknippar krig med ett laglöst tillstånd, men riktigt så är det inte. Även i krig finns lagar som ska följas. Folkrätten har en del som är speciellt utformad för att reglera väpnade konflikter. Den kallas krigets lagar, eller internationell humanitär rätt.

Vad kan en kurs i internationell humanitär rätt leda till?

Krigets lagar finns till för att begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar, både för civila som för stridande. Men för att stater, organisationer och andra aktörer ska kunna se till att de efterlevs behöver de kunskap om dem.

Utbildningens innehåll

Kursen ger en förståelse för krigets lagar – hur de reglerar vilka stridsmetoder och vapen som får användas, när civila ska skyddas och vad man då behöver ta hänsyn till. Du får diskutera definitionen av krigets lagar och dess plats i nutida folkrätt och politik. Du lär dig också hur avvägningar mellan humanitära mål och behov av militär handlingsfrihet har utvecklat lagarna.

Du får också lära dig hur den skiljer sig från lagen som reglerar rätten att använda våld. Vilka principer genomsyrar krigets lagar och hur förhåller sig krigets lagar till de mänskliga rättigheterna? Hur har traktater och sedvanerätt, statspraxis och praxis från internationella domstolar och tribunaler påverkat hur länder tillämpar och följer lagarna? Vilka medel finns för att genomföra och verkställa krigets lagar?

Anmälningskod

24111

Studietakt

100%

Poäng

15

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 3 - 12

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Folkrätt i kris och konflikt - grundkurs, eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17