Sök

Sök
  • Start
  • Krigets lagar – fortsättningskurs

Krigets lagar – fortsättningskurs

Många förknippar krig med ett laglöst tillstånd, men riktigt så är det inte. Även i krig finns lagar som ska följas. Folkrätten har en del som är speciellt utformad för att reglera väpnade konflikter. Den kallas krigets lagar, eller internationell humanitär rätt.

Vad kan en kurs i internationell humanitär rätt leda till?

Krigets lagar finns till för att begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar, både för civila som för stridande. Men för att stater, organisationer och andra aktörer ska kunna se till att de efterlevs behöver de kunskap om dem.

Utbildningens innehåll

Kursen ger en förståelse för krigets lagar – hur de reglerar vilka stridsmetoder och vapen som får användas, när civila ska skyddas och vad man då behöver ta hänsyn till. Du får diskutera definitionen av krigets lagar och dess plats i nutida folkrätt och politik. Du lär dig också hur avvägningar mellan humanitära mål och behov av militär handlingsfrihet har utvecklat lagarna.

Du får också lära dig hur den skiljer sig från lagen som reglerar rätten att använda våld. Vilka principer genomsyrar krigets lagar och hur förhåller sig krigets lagar till de mänskliga rättigheterna? Hur har traktater och sedvanerätt, statspraxis och praxis från internationella domstolar och tribunaler påverkat hur länder tillämpar och följer lagarna? Vilka medel finns för att genomföra och verkställa krigets lagar?

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

15

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 03

Slutvecka

Vecka 12

Behörighet

Kursen Folkrätt i kris och konflikt eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2017-12-21 Uppdaterad 2022-10-18