Sök

Sök
  • Start
  • Folkrätt i militära operationer – påbyggnadskurs

Folkrätt i militära operationer – påbyggnadskurs

Påbyggnadskursen folkrätt i militära fördjupar dina kunskaper i folkrätt med fokus på militära operationer. Du får också lära dig juridisk metod, och använda den praktiskt när du skriver din uppsats.

Vad kan en kurs i folkrätt i militära operationer leda till?

Kursen ger en fördjupad förståelse för folkrättens betydelse i militära operationer. Men framför allt lär du dig juridisk metod – hur du samlar information, tolkar lagar och argumenterar för din sak inom juridiken. Juridisk metod utvecklar ditt kritiska tänkande och du kommer bättre kunna ifrågasätta påståenden inom det juridiska området.

Utbildningens innehåll

I den första delen av kursen fördjupar du dig i FN-stadgan med särskilt fokus på våldsanvändning i internationella relationer. Du fördjupar dig i mänskliga rättigheter i konflikt-och krissituationer, med fokus på användandet av vålds-och tvångsåtgärder. Du fördjupar dig också i den internationella humanitära rätten och i frågor om folkrättsligt ansvar.

I den andra delen lär du dig juridisk metod som förberedelse för uppsatsarbetet. Du får bekanta dig med olika metoder att identifiera, studera och tolka folkrättens källor. Därefter använder du den juridiska metoden för att fördjupa dig i en folkrättslig frågeställning och skriva din uppsats.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 04

Behörighet

Kurserna Ansvarsfrågor inom folkrätten samt Folkrätten och fredsfrämjande insatser eller Krigets lagar, eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Akademiska poäng 100%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2017-12-21 Uppdaterad 2022-04-20