Sök

Sök
  • Start
  • Ansvarsfrågor inom folkrätten – fortsättningskurs

Ansvarsfrågor inom folkrätten – fortsättningskurs

Kursen ger dig en översikt av internationell straffrätt och förståelse för hur man ser på ansvar inom folkrätten. Du lär dig både om ansvarsbegreppet och de regelverk som omgärdar folkrättsliga ansvarsfrågor.

Vad kan en kurs i ansvarsfrågor inom folkrätten leda till?

Att förstå hur man ser på ansvar inom folkrätten ger förståelse för hur stater agerar och hur det internationella rättssystemet fungerar. Att förstå ansvarsfrågor inom folkrätten hjälper dig att förstå hur det internationella samfundet hanterar dagens mest angelägna ämnen.

Utbildningens innehåll

Kursen omfattar fem typer av internationellt ansvar:

  • statsansvar
  • ansvar för internationella organisationer
  • straffrättsligt ansvar för individer
  • ansvar för icke-statliga aktörer
  • delat ansvar.

Exempel på frågor du får diskutera är vilket ansvar stater har för handlingar som strider mot folkrätten. Kan alla stater åtala krigsförbrytare, oavsett var krigsbrottet begicks? Vilket ansvar har internationella organisationer för folkrätten, och hur skiljer deras ansvar sig mot staternas ansvar?

Under kursen går du igenom frågor som var ansvaret finns för att söka efter personer som misstänks för grova brott mot den humanitära rätten, vad de nationella domstolarna kan göra och vad de internationella domstolarna, som FN:s krigsförbrytartribunaler och Internationella brottsmålsdomstolen, kan göra. Du får också lära dig vilket ansvar individer och icke-statliga aktörer, som till exempel väpnade grupper och privata militära företag, har.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

15

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 13

Slutvecka

Vecka 23

Behörighet

Kursen Folkrätt i kris och konflikt eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2017-12-21 Uppdaterad 2022-10-18