Sök

Sök

Krig, kultur och samhälle – kandidatprogram

För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska karta.

Vad kan utbildningen leda till?

Många av dagens problem grundar sig i gamla konflikter och militärhistoria ger dig därför en förståelse till varför världen ser ut som den gör. Förståelsen är viktig för dig som vill jobba med försvarsfrågor och säkerhetspolitik. Med utbildningens särskilda profil är en framtid inom försvars- och säkerhetssektorn trolig.

Framtida yrken kan vara handläggare, analytiker och utredare i Försvarsmakten samt angränsande myndigheter inom säkerhetssektorn. Även arbete inom journalistik, arkiv och museer kan vara aktuella.

Om utbildningen

Militärhistoria handlar ytterst om samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker, något som löper som en röd tråd genom hela programmet. Det finns också flera praktiska inslag som rollspel och övningar, vilket är ett uppskattat inslag bland studenter. Programmet genomförs också i nära relation med framtida arbetsgivare. Tillsammans med de praktiska inslagen får du en bra förberedelse för kommande praktik och arbetsliv.

Utbildningen inleds med en introduktionstermin där vi tittar närmare på internationella relationer, samtida krigföring, beslutsfattande och beslutsprocesser. Du fortsätter sedan med militärhistoria från antiken till idag. Du lär dig förstå hur krig, krigsmakt och samhälle hänger ihop och hur teknisk förändring, militära reformer och sociala förhållanden påverkar varandra.

Lär dig källkritik och förmågan att värdera sanningshalten

De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik och förmågan att värdera och bearbeta stora mängder information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till olika problem och förklaringar. Du introduceras till vetenskaplig teori och metod samt uppsatsskrivande under termin fyra. Dessa kunskaper får du sedan fördjupa och tillämpa under programmets näst sista termin. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Se sambanden mellan teori och verklighet med praktik

Sista terminen kan du göra praktik vid organisationer, företag och myndigheter med koppling till försvars- och säkerhetssektorn, där informationsbehandling och utredningsarbete står i centrum.

Du som inte gör praktik kan läsa en kurs inom relevant område på Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

Studier eller praktik utomlands

Under termin 3 har du möjlighet att studera utomlands och under termin 6 har du möjlighet att antingen studera eller praktisera utomlands.

Anmälningskod

P2307

Studietakt

100%

Poäng

180

Startperiod

VT 2023

Studieperiod

2023-08-28 -- 2024-01-14

Utbildningsnivå

Grundnivå

Undervisningsform

Normal

Typ

Program

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs även Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2, alternativt Historia A, samt Engelska 6 alternativt Engelska B.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Programplan

Ingående kurser

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Sudeshna Chowdury.

Yrke: Diplomat

Efter kandidatprogrammet i militärhistoria började Sudeshna Chowdhury arbeta på Sveriges ambassad i Moskva. Hennes barndomsdröm var att plugga juridik och arbeta för mänskliga rättigheter.

Jennifer valde att läsa militärhistoria

Jennifer Bergström skrollade i den långa listan med alla Sveriges kandidatprogram, studsade till när militärhistoria dök upp och kände att valet var självklart.

Elin har drömjobbet som geopolitisk analytiker

När Elin Doverborg gick ut gymnasiet ville hon bli läkare för att hjälpa människor. Idag arbetar hon som geopolitisk analytiker – och känner att hon bidrar, hjälper till och gör skillnad.

En perfekt analytikerutbildning

Skvaller, krigsspel och massor med kurslitteratur. Det är erfarenheter som Martin Tavander har stor nytta av i sitt yrkesliv. "Militärhistoria är en analytikerutbildning mer än historia".

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-19