Sök

Sök

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar i totalförsvarsjuridik tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor förtrogenhet.

Vad är totalförsvarsjuridik

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Totalförsvarsjuridiken behandlar främst rättsområdena statsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och internationell rätt inklusive dess nationella tolkningar. Begrepp som krig och krigsfara, höjd beredskap, fullmaktslagar, väpnad konflikt, väpnat angrepp och krigets lagar (internationell humanitär rätt) hanteras och analyseras utifrån officiella tolkningar och tillämpningar från riksdag, regering och myndigheter.

Totalförsvarsjuridik är ett rättsområde som utgör en hybrid av internationella och nationella regelverk som reglerar samhällets hantering av krig och krigsfara från lokal, regional och nationell nivå.

Utbildningstrappa

Försvarshögskolan har tagit fram ett utbildningskoncept som både innehållsmässigt och målgruppsanpassat förmedlar en utveckling i progression från en grundläggande förkunskapsnivå, där du som deltagare utvecklar faktakunskap genom att gå igenom grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där förtrogenhet med totalförsvarsjuridiken uppnås i tillämpningen.

Bilden illustrerar progressionen i utbildningstrappan och i listan ser du vilka utbildningar som är aktuella.

Klicka på bilden för att ladda ned en stor bild

Utbildningar

Visa fler
Dela: