Sök

Sök
Föreläsning i Sverigesalen, studenter bakifrån. Ämnesbild Folkrätt

Heldag om folkrätt i totalförsvaret

Beslutsfattare och jurister inom totalförsvaret deltog i ett heldagsseminarium om totalförsvarsjuridik med fokus på folkrätt.

Ola Engdahl, Utrikesdepartementet, enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, inledde dagen med ett föredrag om jus ad bellum, jus in bello och ansvarsutkrävande ur ett internationellt perspektiv. Ola Engdahl talade bland annat om kriget i Ukraina.

Ola Engdahl, Utrikesdepartementet, inledde dagen.

Folkrätt inom totalförsvaret

Nästa föredrag, Folkrättslig rådgivning i teori och praktik, hade ett nationellt perspektiv. Anna Adholmer länsstyrelsen Jönköpings län, Marlene Andersson länsstyrelsen Västra Götalands län samt Magdalena Frykstrand, Livsmedelsverket (tidigare länsstyrelsen Uppsala län) talade om den folkrättsliga rådgivningen inom länsstyrelserna. Seminariedeltagarna fick också rekommendationer om hur arbete inom folkrätt och hur det påverkar totalförsvaret och totalförsvarsjuridiken.

Paneldiskussion vid seminarium i totalförsvarsjuridik 15 dec 2022

Paneldiskussion om totalförsvarsjuridik och folkrätt.

Eftermiddagen ägnades åt två paneldiskussioner om folkrättsligt arbetet i olika organisationer, möjligheter, utmaningar och prioriteringar med folkrätten i totalförsvaret samt roller och samhällsuppgifter i händelse av krig.

Representanter från Röda Korset, Polisen, Åklagarmyndigheten, Svenskt näringsliv och förmiddagens representanter från länsstyrelser deltog i paneldiskussionerna där också publiken hade möjlighet att ställa frågor.

Utbildningstrappa inom totalförsvarsjuridik

Seminariet ingår i modul fyra utifrån den progressionsmodell som tagits fram inom ramen för Försvarshögskolans uppdragsutbildningar inom totalförsvarsjuridik och skapar förutsättningar för deltagarna att kunna utvecklas i sin roll och kunna tillämpa totalförsvarsjuridiken. Målgruppen är beslutsfattare och jurister inom totalförsvaret och syftet är att skapa en mötesplats där samtal om totalförsvarsjuridik står i fokus.

Seminariet, den 15 december, genomfördes på uppdrag av MSB och är ett samarrangemang mellan Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet och Centrum för operativ juridik och folkrätt.

Illustration över progressionsmodell

Klicka på bilden för en större version.

Faktaruta

Folkrätten är staternas rättsordning. Den reglerar rättigheter och skyldigheter i både fred och krig framför allt för stater men också för internationella organisationer och vissa andra aktörer. Folkrätt reglerar allt ifrån internationell handel till hur krigsfångar ska behandlas.

En stat har rätt till självförsvar mot en attack under vissa förutsättningar och den rätt som reglerar detta är känd som jus ad bellum. Skillnaden mellan den rätten och jus in bello, det vill säga krigets lagar, är en central princip inom folkrätten.

Totalförsvarsjuridik är ett rättsområde som utgör en hybrid av internationella och nationella regelverk som reglerar samhällets hantering av krig och krigsfara från lokal, regional och nationell nivå.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-21
Senast uppdaterad:
2023-10-13
Dela: