Sök

Sök
Publik samlade för övningsgenomgång.

Krigsledningsövning i Stockholms stad

Den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på årtionden, STADSÖ24, genomfördes i mars 2024. Scenarioövningen var framtagen av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Kommuner och regioner har i flera års tid haft i uppdrag att planera sin krigsorganisation och hur den ska bemannas. Stockholms stad har kommit steget längre och har även övat hur stadens verksamheter ska organiseras i krig.

Stockholm ska alltid fungera

I scenarioövningen blev det tydligt att ett väpnat angrepp skulle ställa helt andra krav på stadens verksamheter. I övningen ställdes staden inför svåra utmaningar som masskadeutfall och storskalig evakuering.

– Stockholm ska alltid fungera. I vardag, i kris men också ytterst i krig. Stockholmarna ska känna sig trygga med att staden tar den utgångspunkten på allvar. Vi har en beprövad förmåga att agera i kriser men vid höjd beredskap – alltså vid fara för krig eller i krig – är det särskilt viktigt att vi kan agera som en sammanhållen aktör med både muskler och flexibilitet för att hantera svåra påfrestningar, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör.

Samarbete med Försvarsmakten

Scenariot togs fram av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS, på uppdrag av Stockholms stad. I samarbete med Försvarsmakten togs även några videoklipp fram för att ge de övande en bättre lägesbild och känslomässig förståelse för vad som hade hänt.

– I scenariot ville vi tydliggöra krigets svårigheter och hur viktigt det är att alla gör sin del, exempelvis att man går till jobbet för att försvaret av Sverige ska fungera så bra som möjligt, säger Viktoria Asp, senior analytiker.

Totalt övade 30 förvaltningar och bolag inom Stockholms stad sina krigsorganisationer. Närmre 500 personer deltog tillsammans med observatörer från bland annat Försvarsmakten och Polismyndigheten. Syftet var att genom en lärande övning höja stadens förmåga att kunna agera under höjd beredskap.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan stöttar aktörer inom samhällets säkerhet med utbildningar, övningar, utvärderingar, utredningar och expertstöd.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-25
Senast uppdaterad:
2024-03-26
Dela: