Viktoria Asp

Analytiker

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

enheten för analys

Beskrivning
Viktoria är analytiker och kommunikationsansvarig på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Analysuppdragen har fokuserat på enskilda medborgares ansvar och roll vid kriser samt hur frivilliga kan stötta samhället vid påfrestningar.
Länk till Twitter
http://www.twitter.com/viktoriaasp

Om Viktoria

Beskrivning
Viktoria är analytiker och kommunikationsansvarig på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Analysuppdragen har fokuserat på enskilda medborgares ansvar och roll vid kriser samt hur frivilliga kan stötta samhället vid påfrestningar.
Viktoria Asp Viktoria är analytiker och kommunikationsansvarig på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Analysuppdragen har fokuserat på enskilda medborgares ansvar och roll vid kriser samt hur frivilliga kan stötta samhället vid påfrestningar. Försvarshögskolan Analytiker
Dela: