Sök
 • Start
 • Chief Information Assurance Officer

Informationssäkerhetschef - Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Kursen fokuserar på hur du som ansvarig för informationssäkerheten ska kunna balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål. Efter kursen ska du kunna vara ett stöd till organisationens ledningsgrupp i frågor om informationssäkerhet.

Information är för de flesta verksamheter dess viktigaste tillgång och måste hanteras därefter. Informationssäkerhet är, och måste vara, en ledningsfråga. Därför behövs en ansvarig för informationssäkerheten – en informationssäkerhetschef med ett managementperspektiv (ibland kallad Chief Information Assurance Officer – CIAO). Verksamheten behöver veta hur man balanserar de operativa kraven mot behovet av säkerhet och vem som ska avgöra hur tillgänglig informationen ska vara.

Kursens upplägg

Kursen omfattar 80 timmar fördelade över två veckor med expertföreläsningar, applikatoriska exempel, problemlösning i grupp och seminarier. Genom diskussion och samarbeten får du ta del av de andra kursdeltagarnas kompetens och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor, samt dela med dig av dina egna.

Kursinnehåll

 • Det nationella krisledningssystemet och totalförsvaret
 • Regler, efterlevnad och juridik
 • Informations- och riskhantering
 • Cyberhot, aktörer och incidenthantering
 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Upphandling av IT och informationssäkerhet
 • Föredragningsteknik
 • Cyberbrottslighet
 • Digitalisering och artificiell intelligens
 • Riskhantering kring IT-teknik och system
 • IT-säkerhetsrisker
 • Operativ IT-säkerhetsstyrning
 • Cyberövningsmetod
 • Hoten i ett sammanhang – nationell säkerhet
 • Övning baserat på applikatoriska exempel
 • Nationell cybersäkerhetsutveckling

I de avslutande kursmomenten har deltagarnas chefer möjlighet att delta kostnadsfritt.

Kursen genomförs i Försvarshögskolans lokaler i Stockholm och är öppen för sökande från de nordiska grannländerna, antal deltagare är begränsad till högst 32personer. All kurslitteratur är digital och du får tillgång till den vid kursstart.

Kursen har utvecklats i samverkan mellan Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post och telestyrelsen och Försvarets radioanstalt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med informationssäkerhet inom den offentliga eller privata sektorn.

Du ska antingen ha akademisk eller operativ bakgrund av att arbeta med informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

För att kursen ska få en bred representation från samhällsviktiga områden kommer vi prioritera anmälningarna utifrån den sökandes bakgrund och erfarenhet av samhällsviktiga system och funktioner.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 37

Slutvecka

Vecka 41

Behörighet

Akademisk eller operativ bakgrund av att arbeta med informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

Omfattning

Datum:13-17 september 2021 och 11-15 oktober 2021

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

32

Kostnad

Kursavgiften är 30 000 kronor. I detta ingår en gemensam middag samt fri tillgång till kaffe och frukt. Resor och logi ingår inte.

Studietakt

100%

Övrigt

Sista anmälningsdag, 30 juni 2021.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-19 Uppdaterad 2021-07-16