Sök

Sök
Kursdeltagare i utbildningslokal.

Informationssäkerhetschef - Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Kursen är på fördjupningsnivå och fokuserar på hur du som ansvarig för informationssäkerheten ska kunna balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål. Efter kursen ska du kunna vara ett stöd till organisationens ledningsgrupp i frågor om informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är, och måste vara, en ledningsfråga. Därför behövs en ansvarig för informationssäkerheten – en informationssäkerhetschef med ett managementperspektiv (ibland kallad Chief Information Assurance Officer – CIAO). Verksamheten behöver veta hur man balanserar de operativa kraven mot behovet av säkerhet och vem som ska avgöra hur tillgänglig informationen ska vara.

Innehåll

 • Introduktion informationssäkerhet kopplat till krisledning och totalförsvar
 • Regler, efterlevnad och juridik
 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Antagonistiska och icke-antagonistiska hot
 • Upphandling av IT och informationssäkerhet
 • Förankring av informationssäkerhet i ledningsgrupp
 • Teknik och sårbarheter i informationssystem
 • Cyberbrottslighet
 • Övningsmetoder
 • Handlingsplan baserat på applikatoriska exempel
 • Nationell cybersäkerhetsutveckling

I samband med kursens avslutning, redovisning av gruppuppgift och kursmiddag har deltagarnas chefer möjlighet att delta kostnadsfritt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med informationssäkerhet inom den offentliga eller privata sektorn.

Du ska antingen ha akademisk eller operativ bakgrund av att arbeta med informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du ha genomfört den webbaserade Grundutbildningen i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform innan kursstart. Det förväntas även inläsning av material (läslista) innan kursstart.

Upplägg och omfattning

Kursen är indelad i två delar på 5+5 dagar och därtill tillkommer interaktiva studier.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform, föreläsningar och mini-briefings varvat med erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och redovisningar. Varje deltagare förväntas bidra med sina erfarenheter utifrån vårt pedagogiska upplägg. Viss avsatt tid förväntas för samverkan och lösande av gruppuppgift mellan båda kursveckorna.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Behörighet

Akademisk eller operativ bakgrund av att arbeta med informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

Omfattning

Datum: 9-13 september 2024 och 7-11 oktober 2024

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 35 000 kronor. I detta ingår en gemensam middag samt kaffe och fika under utbildningen. Resor och logi ingår inte.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Sista anmälningsdag, 16 juni 2024.

Typ

Uppdrag

Carolina Dalmo och Erik Biverot på CTSS.

Intervju om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Med en modell för utbildning på olika nivåer inom säkerhetsskydd får deltagarna ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hela karriären.
Mer om säkerhetsskydd som livslångt lärande

Dela:
Publicerad 2022-02-15 Uppdaterad 2024-06-15