Sök

Sök

Anmälan och antagning

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen 1 december- 15 januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmäla dig. Försvarshögskolan antar sökande till programmet i maj.

Så här anmäler du dig

 1. Anmäl dig på antagning.se 1 december–15 januari.
 2. Bifoga till anmälan ett av följande som styrker din militära behörighet:
 3. Ange om du tänker komplettera din anmälan med resultat från pågående studier.

Antagningsprövning - förbered referenser och intyg

Behörighetskraven till programmet inkluderar också att bli godkänd i de tester och intervjuer som görs på Plikt- och prövningsverket. En av intervjuerna är en professionsintervju som syftar till att ta reda på mer om dig som person.

Ta därför med dig följande till Plikt- och prövningsverket:

 • Kontaktuppgifter till minst två referenser. En av dessa bör vara en nuvarande eller tidigare chef i Försvarsmakten.
 • Det Plikt- och prövningsverket efterfrågar under rubriken Det här ska du ta med dig till antagninsprövningen.
 • Du kan också ta med dig intyg som kan vara meriterande för dig, både civila och militära. (Valfritt)

Vad händer efter anmälan?

 • Antagningsprövning vecka 6-21
  Om du är behörig till programmet (utifrån gymnasiebetyg och militärbetyg) blir du kontaktad av Plikt- och prövningsverket där du genomför tester och intervjuer någon gång under vecka 6-21.

 • Antagningsbesked urval 1 – 28 maj
  Antagningsbesked meddelas via antagning.se. Om du erbjuds plats eller reservplats tackar du ja eller nej.

 • Antagningsbesked urval 2 – 11 juni
  Om du i urval 1 tackat ja till en reservplats får du nu besked om du är antagen.

 • Kontakt med Militärhögskolan Karlberg
  Militärhögskolan Karlberg kontaktar antagna med mer praktisk information om bland annat resor och boende inför din flytt till Stockholm.

 • Sen reservantagning i augusti
  Om det i anslutning till programstart finns lediga platser kvar kontaktar Försvarshögskolan reserver i turordning via mejl.

 • Militär preparandutbildning startar 5 augusti
  Leds av Militärhögskolan Karlberg.

 • Programstart 19 augusti
  Officersprogrammets studier startar 19 augusti.

Frågor besvaras av Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen vid Försvarshögskolan.
Kontakt: officersprogrammet@fhs.se.

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskola...

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som...

Bo med kompisarna – mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen vistas du på Campus Karlberg i Stockholm. Som kadett erbjuds du ett boende på campus eller i dess närhet.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Dela: