Sök

Sök

Spel och övningar på officersprogrammen

På officersprogrammen ingår flera ledarskaps- och krigsspelsövningar inom ämnena krigsvetenskap och ledarskap och ledning. Häng med under en dag på Officersprogrammets krigsspel Vårflod eller på den civil-militära internationella stabsövningen Viking 22.

På Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet utgör spel en betydande del av undervisningen. Krigsspel är en metod som tillåter utbildning och träning inom många olika militära områden, så som taktik, ledning och förmågeutveckling. De spel som används är ofta olika typer av kartspel, både analoga och digitala, där enheter på en karta visar en militär lägesbild.

Undervisning baserad på krigsspel

Genom att använda krigsspel kan studenter vid Försvarshögskolan lära sig att planera och genomföra militära operationer på marken, i luften och på havet.

Reportage: Krigsspel på Officersprogrammet och Högre officersprogrammet

Dela: