Sök

Sök

Foto: Sofia Kalmeborg/ Försvarsmakten

”Den största utmaningen är att få informationsflödet att fungera”

Den internationella stabsövningen Viking 22 har precis genomförts med över 2 000 deltagare i fem olika länder. Målet med årets övning var framför allt att träna på olika typer av samverkan mellan civila och militära aktörer.

Viking 22 är en datorstödd spelövning som ska förbereda militärer, civila och poliser för att delta i fredsfrämjande insatser. Årets övning, som pågår mellan den 28 mars till den 7 april, genomförs i Brasilien, Bulgarien, Finland, Qatar och Sverige för omkring 2 500 deltagare.

– Även Ukraina har varit med i planeringen och skulle ha deltagit i övningen, men fick ställa in sin medverkan på grund av kriget, berättar Magnus Bodén, överstelöjtnant och övningssamordnare vid Försvarshögskolan.

Spelet leds från Sverige och huvudgrupperingen om cirka 1 000 militärer, civila och poliser finns i Enköping, men deltagare medverkar även i Uppsala, Karlskrona och Kungsängen.

Försvarshögskolans roll i Viking har framför allt varit att i samarbete med Försvarsmakten ta fram spelet, som i år handlar om hur man genomför militära operationer inom Nato och i FN-sammanhang. Spelet bygger på nordisk geografi men innehållet är hämtat ur moderna konflikter.

– Det handlar om en traditionell fredsfrämjande operation med ett starkare våldsmandat i ett fiktivt land. Det är inte ett väpnat angrepp, men motståndaren är mer kvalificerad än till exempel rebellgrupper, så vi får lite högre krigföringsnivå på Nato-sidan. Inom Nato kallas det för en ”icke artikel fem operation”, säger Magnus Bodén.

Civil-militär samverkan

Även civil-militär samordning ingår i spelet, som därmed tillgodoser behovet av övning för många olika typer av aktörer. En stor del av deltagarna är studerande vid Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan, och några studenter från masterprogrammet i politik, säkerhet och krig deltar också i roller som till exempel politiska rådgivare.

– I den här typen av stabsövning är man organiserad i högkvarter med olika funktioner. När något händer ska deltagarna reagera och agera på det. Man tränar på vilka beslut som ska fattas och hur man planerar och tar hänsyn till olika aspekter av konflikten, både civila och militära, säger Magnus Bodén.

– Den största utmaningen är att få informationsflödet att fungera, inte bara inom respektive stab utan också mellan högkvarteren och de civila och militära delarna. I den här övningen försöker vi få ihop koordineringen mellan Nato-operationen och den militära och civila insatsen som FN gör i angränsande land. Man kan säga att samverkan mellan olika aktörer är övningens gemensamma nämnare, fortsätter han.

Foto: Sofia Kalmeborg/ Försvarsmakten

Övningsmiljö för studerande vid Högre officersprogrammet

Martin Nordanskog går andra året på Högre officersprogrammet och deltar i övningen i rollen som ställföreträdande stabschef.

– Det innebär att jag ska samordna arbetet vid vår operativa stab, men också samordna vår stab med andra så att vi får en gemensam arbetsprocess. För mig innebär det framför allt att förbereda och möjliggöra möten och göra löpande tillsyn för att ta hand om uppkomna behov hos andra medlemmarna i staben där det behövs samordning och annat.

Han menar att spelet ger en bra övningsmiljö utifrån innehållet i utbildningen.

– Här kan vi jobba med de problem och den typen av professionsrelaterade utmaningar som vi ska kunna hantera efter utbildningen. Man får en bild av vad som krävs i form av praktiskt arbete utifrån de problem som vi tidigare diskuterat ur olika teoretiska aspekter.

Det kan till exempel handla om hur man hanterar tidsförhållanden och vilka typer av utmaningar som måste hanteras i nuet, på kort sikt och på lite längre sikt.

– Vi har ännu inte utvärderat övningen men mitt intryck är att den fallit ut väl. Det har funnits en del utmaningar initialt, som att komma in i övning och få allt att fungera. Det är en snabb uppstart med mycket information att ta till sig, men efterhand har det gått bättre och bättre, säger Martin Nordanskog.

"Det har varit extremt roligt och lärorikt"

Hugo Dooley är student vid masterprogrammet i politik, säkerhet och krig med inriktning mot krigsvetenskap. Han deltar i övningen som politisk rådgivare till en specialiserad enhet och även till generallöjtnanten. Hans roll är att analysera de politiska konsekvenserna av olika beslut och följa händelseutvecklingen. Han uppdaterar även generallöjtnanten om det politiska läget, vad Natoinsatsen får för betydelse och vad mandatet för FN innebär.

– Jag bidrar även med analyser av de politiska konsekvenserna av att slå ut vissa kritiska militära mål och hjälper till med planering på lång sikt.

Arbetet innebär bland annat att hålla dragningar för hela högkvarteret varje morgon och att jobba nära de militära deltagarna. Inför övningen fick han läsa in sig på ett omfattande material om de fiktiva länderna och bakgrunden till konflikten i området.

– Det är ett väldigt relevant scenario när man tittar på vad som händer i omvärlden, och det har varit extremt roligt och lärorikt att vara med. Även om det inneburit långa dagar och mycket stress så är det intressant att testa hur det man lärt sig efter fyra års studier fungerar i verkligheten, säger han.

Josefin Svensson

Relaterad läsning

Sidinformation

Publicerad:
2022-04-08
Senast uppdaterad:
2022-04-08
Dela: