Sök

Sök
Studenter framför laptops under rollspel.

Studenter och officerare under rollspel.. Foto: Anders G Warne.

Spel och övningar i folkrätt

I internationell operativ juridik spelar rollspel och scenariobaserade övningar som efterliknar verkliga situationer en viktig roll i utbildningen eftersom studenterna får ta sig an roller som de kommer att hantera under sin yrkeskarriär.

Övningar i folkrätt lyfter ut juridiken och lagarna ur studenternas kurslitteratur och gör det levande. Folkrätt är ett komplext område som omfattar en hel del tekniska detaljer och straffvärdesfrågor. Men genom att placera den juridiska kunskapen studenterna har tillägnat sig i ett sammanhang, som till exempel i en fiktiv krigsbrottsrättegång, så kan man förnimma områdets verkliga natur, med komplicerade fakta och ökade moraliska insatser.

Rollspel på magisterprogrammet Internationell operativ juridik

Dela: