Sök

Sök
Synteskurs Ledarskap och ledning, master.

Spel och övningar i ledarskap och ledning

I Försvarshögskolans kurser i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet ingår övningar som en pedagogisk metod. Syftet är att så långt som möjligt binda ihop teori och praktik.

Verklighetstrogna övningar som bygger på olika scenarion av kriser i samhället är en del av utbildningen i ledarskap och ledning. Ofta äger övningarna rum i en föreläsningssal på skolan, men i masterprogrammets kurs ”Syntes: från individ till samhällssystem” ska studenterna skapa, driva och utvärdera en krisövning, som de utför på en grupp kurskamrater. Då ingår också att delta i en motsvarande krisövning som någon annan grupp studenter har skapat.

I övningspedagogiken ingår även att uppleva hur mycket arbete och tid som krävs för att skapa en krisövning. Det ska göras avvägningar, diskuteras, skrivas scenario, formuleras inspel och inte minst utvärderas. I planering, genomförande och utvärdering följer de Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, övningsvägledningar – exakt som i arbetslivet.

Krisövning på masterprogrammet i ledarskap och ledning

Dela: