Sök

Sök
Skogsbrand på norra sidan om Ljusnan strax söder om Kårböle.Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

Ledarskap och ledning

–för försvar, krishantering och säkerhet

Masterprogrammet i ledarskap och ledning ger dig en bred teoretisk men också praktisk kunskap om hur organisationer och insatser leds vid omfattande kriser och svåra samhällspåfrestningar.

Genom övningar får du chansen att leva dig in i specifika problem och utmaningar som ledare och ledningsorganisationen ställs inför, både före, under och efter en insats. Det kan handla om allt ifrån långvariga strömavbrott till pandemier, terrorattentat och militära hot.

Dina kunskaper efter utbildningen är särskilt efterfrågade inom organisationer som har kopplingar till det svenska totalförsvaret. Din roll kommer sannolikt att handla om att utveckla ledningsförmåga och att förbereda, organisera, leda och utvärdera insatser vid både begränsade men också övergripande påfrestningar på samhället.

Möt våra studenter

Våra scenarioövningar, där vi hela tiden får ny information som vi ska förhålla oss till, sticker ut. Det är ett sätt att träna upp beslutsfattande under tidspress – en viktig del om man vill jobba med krisledning. Det gör att vi redan är mentalt tränade när vi kommer ut i arbetslivet kring de krav som kommer ställas på oss inom svensk krishantering.

— Daniella Arnhjort 
Läs hela intervjun med Daniella

Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara fler militära lärare, så jag är genuint imponerad av hur man blandar militär och civil kompetens. De kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, och Försvarshögskolan har plockat in de absolut bästa lärarna till de olika ämnena och områden som vi studerar.

– Moa Hummelgård
Läs hela intervjun med Moa

– Hälften av studenterna kommer direkt från akademiska utbildningar, medan hälften är från arbetslivet och flera jobbar – eller har jobbat – i olika typer av ledarskapspositioner. Det gör att utbildningen har en härlig mix av människor med olika typer av bakgrund.

– Siri Sandberg
Läs hela intervjun med Siri

En unik akademisk miljö

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Fristående kurser på grundnivå

Vi erbjuder även fristående kurser på grundnivå inom ledarskap och ledning som kan byggas ihop till en kandidatexamen.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Röster om masterprogrammet i ledarskap och ledning

Jag är intresserad av internationell säkerhet men också av psykologi. Programmet är tvärvetenskapligt och på så vis får jag både ett säkerhetsperspektiv och ett psykologiskt perspektiv på att leda, till exempel.

/Siri Sandberg, student på programmet.