Sök

Sök
Moa Hummelgård

En utbildning med konkret nytta för yrkeslivet

Hon var nybliven operativ chef för Sveriges största räddningsregion. Då hittade Moa Hummelgård Försvarshögskolans masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.
– Jag är så glad att jag valde att gå den här utbildningen. Att få lära sig nya aspekter att tänka på är ovärderligt, säger Moa Hummelgård.

Efter avslutade studier till brandingenjör läste Moa Hummelgård Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tvååriga brandmannautbildning SMO – Utbildning i skydd mot olyckor, innan hon påbörjade sin karriär inom räddningstjänsten. Idag är hon operativ chef för Räddningsregion Mitt och ansvarig för Sveriges största räddningsregion med ungefär 2,5 miljoner invånare. Därmed är det hennes uppgift att säkerställa att de sju räddningstjänster som ingår i denna region har rätt beredskap och resurser för att kunna sköta sitt uppdrag.

Samtidigt studerar hon alltså nu på Försvarshögskolan för att ytterligare utveckla sig som ledare.

– Jag fick höra talas om den här utbildningen i samband med att jag skulle tillträda min nya tjänst och kände direkt att det lät så oerhört intressant och att det var något som skulle passa mig perfekt. Jag har alltid varit intresserad av ledarskapsfrågor, säger Moa Hummelgård.

Det dröjde inte länge innan hon kände att hon hade hamnat helt rätt.

– Det har varit väldigt roligt att läsa och vi har pratat om många olika aspekter av ledarskap och organisation. Det är också mycket som jag känner igen från min yrkesroll – nu får jag förklaring till fenomen och hinder som jag vet existerar i yrkeslivet. Dessutom är det skönt att få ett kvitto på att saker som jag har noterat verkligen stämmer, och att det dessutom finns andra som har sett samma saker, säger Moa Hummelgård.

Utbildning i framkant

Många minns säkert de stora skogsbränderna som rasade i Sverige sommaren 2018.

Efteråt har Räddningstjänsten tittat över sin egen organisation tillsammans med MSB och hittat ett antal saker som man vill förändra och utveckla.

– Bland annat har man kommit fram till att vi behöver ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, och under de kurser som jag nu har läst har jag fått ett kvitto på hur viktigt det arbetet är. Då är det roligt att känna att jag ligger i framkant, säger Moa Hummelgård.

Hon tycker också att det är bra att svensk räddningstjänst närmar sig akademin, och drar nytta av kunskaperna och forskningen som bedrivs på bland annat Försvarshögskolan.

– Jag hoppas att fler av mina kollegor får en möjlighet att studera vidare framöver. Vi behöver mer belägg till varför vi gör det vi gör, och bli bättre på att granska oss själva. Vi kan lära oss mycket av hur Försvarsmakten, polisen och andra blåljusaktörer arbetar.

Lärarna på masterprogrammet i Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet har olika bakgrund. Vissa kommer från Försvarsmakten, andra från civilsamhället. En blandning som Moa Hummelgård uppskattar mycket.

– Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara fler militära lärare, så jag är genuint imponerad av hur man blandar militär och civil kompetens. De kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, och Försvarshögskolan har plockat in de absolut bästa lärarna till de olika ämnena och områden som vi studerar, säger hon.

Studenter med samhällsintresse

Gruppen av studenter är också blandad. Moa Hummelgård har alltså en bakgrund från den kommunala Räddningstjänsten, men bland de övriga finns det bland annat akutläkare och poliser – samt förstås studenter som ännu inte gett sig ut i yrkeslivet.

– Jag lär mig jättemycket av de andra studenterna – även av de som inte har någon yrkeserfarenhet inom blåljus. Det finns flera som har läst statsvetenskap och som också har väldigt mycket att bidra med när vi diskuterar olika ämnen. Det vi alla har gemensamt är att vi har ett stort samhällsintresse, och att vi har en stor medvetenhet om att samhället kan drabbas av kriser. Och att vi vill bidra till att lösa de utmaningar som finns.

Moa Hummelgård menar också att ledarskapsfrågor blir viktigare – inte bara för Räddningstjänsten.

– Det gäller hela samhället. Idag har vi en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden. Människor byter jobb, samtidigt som vi är oerhört beroende av den erfarenhet som har byggts upp. Så om du vill behålla medarbetare så är frågan om just ledarskapet något som vi behöver jobba med på ett helt annat sätt. Inte minst gäller detta yngre generationer som vill känna sig delaktiga – då blir det transformella ledarskapet nödvändigt på ett helt annat sätt.

Moa Hummelgårds tre tips till den som vill plugga ledarskap och ledning

  • Ta vara på klasskompisarnas kunskaper. Diskutera med varandra alla tillfällen ni får!
  • Våga ställ ”dumma” frågor. Våra lärare är ödmjuka och de tar oss och våra frågor på allvar.
  • En klassiker – börja läs i tid. Det har varit mycket kurslitteratur att läsa in och då är det viktigt att komma igång direkt.

Sidinformation

Publicerad:
2021-09-27
Senast uppdaterad:
2022-05-19
Dela: