Sök

Sök
Daniella Arnhjort

Daniella om sin masterpraktik på Region Gotland

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet – varje ord i masterprogrammets långa namn stämmer perfekt in på vad Daniella Arnhjort vill syssla med. Hon vill vara där det händer och göra samhället bättre.

Daniella Arnhjort har klivit rakt in i hetluften. En vanlig arbetsvecka är en blandning mellan strategiskt och operativt arbete. Just nu är hon och hennes kollega i slutspurten med ett längre projekt: att uppdatera och revidera Region Gotlands övergripande krisledningsplan. Daniella Arnhjort har arbetat fram olika beredskapslägen utifrån var organisationen kan befinna sig på hotskalan under en samhällsstörning och tagit fram en stabsstruktur som ska användas när central krisledning behöver aktiveras.

– Nu när krisledningsplanen är färdigskriven börjar nästa process. Nu ska planen förankras på politisk nivå för att sedan fastställas i regionstyrelse och regionfullmäktige. Det är en spännande och ibland rätt utmanande uppgift, med tanke på att Region Gotland är en politisk styrd organisation och dessutom kommun och region i samma organisation.

Kan bidra i övningar i krisledning

Utöver att revidera krisledningsplanen har Daniella Arnhjort bland annat hållit i utbildningar och övningar i ledningsprocesser och krisledning för regionens förvaltningar. Den kunskapen kommer direkt från masterutbildningen – och från en favoritkurs.

– Under kursen fick vi ta fram en krisövning enligt konstens alla regler, med alla moment, hela metodiken och enligt MSBs övningsvägledningar. Dels var det superroligt, men det var också ett bra sätt att konkretisera de teoretiska kunskaperna och knyta ihop allt. Det är lagstadgat att kommuner och regioner ska öva, så kunskapen är direkt användbar när man går ut i arbetslivet. Och efterfrågad. Jag kunde göra nytta från dag ett.

Man ses inte som en oerfaren student, utan kommer med den senaste teorin och den senaste forskningen. Vi kan bidra till att utveckla hur man kan jobba med krisberedskap i framtiden.

Praktikanter från Försvarshögskolan är populära

Region Gotland har varit tydliga gentemot Daniella Arnhjort med att de ser en jättestor vinning av det hon åstadkommer under sin praktik – och att erfarenheten lett till att man vill ta emot flera praktikanter från Försvarshögskolan nästa år.

– Jag får höra att de har mycket att lära av oss. Man ses inte som en oerfaren student, utan kommer med den senaste teorin och den senaste forskningen. Vi kan bidra till att utveckla hur man kan jobba med krisberedskap i framtiden. Och för mig är det fantastiskt att se hur det funkar att omsätta det vi läst om i praktiken – och även se hur teori ibland inte funkar i praktiken.

Även andra aktörer har fått upp ögonen för masterprogrammet genom Daniella Arnhjort. När hon presenterade den framtagna krisledningsplanen för en annan kommun, blev hon tillfrågad om en kontakt och ingång på Försvarshögskolan för ta emot praktikanter som kan ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.

– Så det är ett medskick. Vi är jätteduktiga och vi har en fantastisk utbildning i ryggen. Vi kommer med en kunskap och med jättebra metoder som behövs.

Masteruppsats OCH tjänst som beredskapsstrateg

När praktikterminen är slut kommer Daniella Arnhjort få en halvtidstjänst som beredskapsstrateg på Region Gotland samtidigt som hon skriver sin masteruppsats. Hon verkar ganska klar över ämnet för uppsatsen: den nya strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar, där Sverige har delats in i sex olika civilområden.

– Gotland och Stockholm utgör det östra civilområdet. I ena änden har man då Sveriges huvudstad och i andra änden ett av Sveriges viktigaste militärstrategiska områden, som enligt den utredning som gjorts till viss del behöver fungera autonomt. Jag vill titta närmare på hur det här ska fungera i praktiken när det gäller ansvar, roller och mandat, och vad menar man med att Gotland behöver vara autonomt i viss mån.

Älskar att vara en del av det civila försvaret

Svaret på frågan om vad hon gör i framtiden kommer snabbt. Hon är inom rätt område, har väldigt roligt och älskar det hon gör när hon är en del av det civila försvaret och krisberedskapen som är under uppbyggnad – nationellt, regionalt och på kommunal nivå.

– I slutändan så är det Sveriges kommuner och regioner som ska göra verklighet av de riktlinjer och beslut som fattas på nationell nivå. En stor mängd av den samhällsviktiga verksamheten ligger hos oss att skydda och upprätthålla. Allt detta ska göras oavsett vart vi befinner oss på hotskalan. Och det är häftigt att få bygga upp det som vi rustade ner. I framtiden kan jag tänka mig att jobba på strategisk, nationell nivå. Jag vill vara med och göra skillnad varje dag.

Mer om Daniella Arnhjorts upplevelser av att läsa masterprogrammet i intervjun "Perfekt blandning av akademiskt perspektiv och praktisk erfarenhet"

Sidinformation

Publicerad:
2023-01-10
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: