Sök

Sök
Daniella Arnhjort

"Perfekt blandning av akademiskt perspektiv och praktisk erfarenhet"

När Daniella Arnhjort läste krishantering och beredskapssystem inom kandidatprogrammet i statsvetenskap så föll allt på plats. Då valde hon att gå vidare med masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. 

Daniella Arnhjort läste Försvarshögskolans kandidatprogram i statsvetenskap med inriktningen krishantering och säkerhet. När de kom in på svensk krishantering och beredskapssystem föll allt på plats. Det var det här hon ville syssla med. Efter en praktiktermin på Stockholms stad ville hon börja jobba, men upplevde att hon saknade specialkunskaper. Hon valde att gå vidare med masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet för att skaffa sig det hon behövde.

Vad vill du säga till den som överväger att söka masterprogrammet?

– Att gå masterprogrammet är det bästa beslut jag tagit. Du kommer aldrig ångra dig. Jag har varit på tre universitet, men aldrig tidigare mött så engagerade lärare. Alla har ett otroligt driv att vara med och göra skillnad för Sverige. Det är jättehäftigt att var en del av det och ta del av den senaste forskningen. Nästan alla lärare har ett ben i forskningen och ett i den yrkesmässiga praktiken, och det betyder att man har flätat ihop akademi och arbetsliv på ett perfekt sätt.

– Masterprogrammet är otroligt brett och ger praktiska kunskaper i en akademisk kontext. Hur ska vi bygga upp det civila försvaret igen? Vi får kunskap att vara med och göra det. När vi är färdiga kan vi stå inför en arbetsgivare och säga att vi kan något konkret. Vi kan bidra från dag ett.

På vilket sätt får du utbyte av din klass?

– Klassen består av en perfekt blandning av akademiskt perspektiv och praktisk erfarenhet. Poliser, räddningstjänst, ambulanspersonal, en präst, statligt anställda, dem med militär bakgrund, akademiker från olika universitet... Om man som jag kommer från akademin och har begränsad yrkeserfarenhet, så har man stort utbyte av sina klasskompisar – och vice versa. Blandningen av bakgrunder blir ett lärandemoment i sig, samtidigt som det är ett sätt att knyta kontakter inför framtiden. Vi alla ska ut och arbeta inom samma segment.

Nämn några övningar som förbereder dig för arbetslivet!

– Då väljer jag de lärande examinationsdelarna där vi ska bygga upp ett ledningssystem som kan hantera en uppkommen händelse utifrån ett givet scenario. I nästa steg eskalerar händelsen, och då ska vi utifrån våra kunskaper revidera ledningssystemet utefter situationens krav och behov. Hela beredskapssverige bygger på att vi kan vara just agila och kunna hantera händelser som eskalerar – där det råder stora osäkerheter och bristfällig information – och anpassa ledningssystemen och ledningen efter det.

– Något annat som sticker ut är table-top-övningar, alltså scenarioövningar, där vi hela tiden får ny information som vi ska förhålla oss till. Det är ett sätt att träna upp studenters beslutsfattande under tidspress – en viktig del om man vill jobba med krisledning. Det gör att vi redan är mentalt tränade när vi kommer ut i arbetslivet kring de krav som kommer ställas på oss inom svensk krishantering.

Våga kontakta din drömpraktik!

– Daniella Arnhjort på masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet tipsar om bästa sättet för att få göra din praktik där du helst vill.


Att Daniella Arnhjort sökte och fick praktik på Region Gotland var till största delen en ren tillfällighet:

– Samtidigt som sökperioden för praktiken började dök Region Gotlands beredskapschef upp i mitt flöde på LinkedIn. Det var mycket som lockade mig: Det säkerhetspolitiska läget, Gotlands militärstrategiska område, organisationens unika karaktär av att vara både kommun och region och så äventyret att flytta från Stockholm till en ö, berättar hon.

Hon chansade och skrev ett meddelande samtidigt som hon hoppades på det bästa. Hon fick snabbt svar med uppmaning att ringa upp.

– Vi hade ett bra och kort samtal som lät ungefär så här: "Hej, vi har aldrig tagit emot en praktikant innan, men vi kör! Välkommen i september." Och på den vägen är det.

Ingen av de praktikplatser som hon har sökt har funnits utannonserade. Därför vill hon verkligen understryka hur viktigt det är att själv våga ta kontakt med den arbetsplats där du vill göra din praktik.

– Försvarshögskolans studenter är eftertraktade och har en jättebra grund att stå på ute i arbetslivet. I mitt fall är det en ganska rolig historia hur jag fick min praktikplats, säger hon.

Sidinformation

Publicerad:
2023-01-10
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: