Sök

Sök
Siri Sandberg

Samhällsutmaningar och krispsykologi

Första gången Siri Sandberg kom i kontakt med Försvarshögskolan var via vänner och sedan i samband med att lärosätet arrangerade öppet hus för potentiella studenter. Det blev ingången till att hon nu läser masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.

– Är man intresserad av samhället i stort och dess utmaningar, och samtidigt nyfiken på mänsklig psykologi och hur vi agerar i kriser – då är det här helt rätt program, säger Siri Sandberg.

Siri Sandberg har sedan tidigare en kandidatexamen i Politices vid Stockholms universitet, och fick upp ögonen för Försvarshögskolan genom vänner som studerat här tidigare. När lärosätet lanserade masterprogrammet i ledarskap och ledning så kändes det rätt direkt. Speciellt lockades hon av kombinationen av det praktiska och teoretiska, samt att den innehöll kurser som tangerar internationell säkerhet, försvar och psykologi – ämnen som intresserar henne.

– Utbildningen är fantastisk! Man lär sig väldigt mycket och utvecklas varje dag. Jag har bara blivit positivt överraskad, säger Siri Sandberg.

Hon uppskattar hur man verkligen blir sedd som individ på skolan och hur otroligt engagerade lärarna är. Mycket av kurslitteraturen som ligger till grund för utbildningen är också forskningsrapporter som lärarna själva skrivit, vilket Siri menar gör att utbildningen känns mer aktuell och relevant.

På masterprogrammet samlas också många olika erfarenheter.
– Hälften av studenterna kommer direkt från akademiska utbildningar, medan hälften är från arbetslivet och flera jobbar – eller har jobbat – i olika typer av ledarskapspositioner. Det gör att utbildningen har en härlig mix av människor med olika typer av bakgrund. Det är spridda åldrar, erfarenheter och personligheter. Utöver att man lär sig mycket från sina lärare, så lär man sig mycket av varandra, säger Siri Sandberg.

Rollspel och övningar

Utbildningen fokuserar dels på vad som gör en bra ledare, dels på ledningsvetenskap. Programmet är upplagt med flera seminarier där studenterna ges möjlighet att diskutera olika scenarier och dela med sig av sina egna erfarenheter och perspektiv. Flera kursmoment innehåller också rollspel och andra övningar som ett sätt att förbereda studenterna på yrkeslivet efter utbildningen. Studenterna har fått leva sig in i hur man skulle leda en insats vid bland annat ett terrordåd eller vid extrem vattenbrist.

– Det känns som man kommer vara väl förberedd för arbetslivet, men det går också att forska vidare om man vill det. Det är lite ”best of both worlds”, säger Siri Sandberg.

Från krishantering till individuellt ledarskap

Världen var inte rustad för covidpandemin, och återkommande naturkatastrofer drabbar varje år människor, samhällen och nationer världen över. Utbildningen ger studenterna en grund för hur insatser leds vid just katastrofer och kriser, samt en förståelse för vilka funktioner – och samspelet dem emellan – som krävs i krissituationer. Men utbildningen är relevant för mer än bara kriser. Den ger kunskap om hur man är en bra ledare och förbereder studenterna för alla typer av händelser även i hektiska vardagssituationer.

– Utbildningen berör mer än allvarliga samhällskriser. Vi får också kunskap om hur man som individ påverkas av påfrestande förhållanden – en situation som till exempel skulle kunna vara aktuell i ett stressigt restaurangkök. Vi får kunskap som man kan applicera på mängder av olika händelser. Jag har fått en ny typ av teoretiska glasögon och insikter i olika typer av ledarskapsstilar, om självledarskap och vilken typ av chef man kan vara, säger Siri Sandberg.

Under hösten gör Siri Sandberg praktik på Försvarsmaktens Ledningsregemente där hon ska hjälpa till att planera en militärövning. Under praktiken kommer hon att samla på sig data som kommer att ligga till grund för masteruppsatsen. Efter uppsatsen är det äntligen dags att möta arbetslivet.

– Jag har inte en exakt drömroll i sikte, men jag intresserar mig för internationell säkerhet. Troligtvis arbetar jag på någon myndighet i framtiden. Var jag än hamnar känner jag mig trygg i att jag kommer vara redo för arbetslivet efter åren på Försvarshögskolan, säger Siri Sandberg.

Vilka är de tre bästa sakerna med att plugga på Försvarshögskolan?

  • Variationen av bakgrunder och arbetslivserfarenheter bland studenterna.
  • Att få vara så forskningsnära, det vill säga att lärarnas egna forskningsarbeten är till grund för utbildningen.
  • En nära koppling till yrkeslivet och näringslivet. Det märks att Försvarshögskolan är nära andra myndigheter.

Sidinformation

Publicerad:
2021-09-27
Senast uppdaterad:
2022-03-31
Dela: