Sök

Sök
Skogsbrand på norra sidan om Ljusnan strax söder om Kårböle.Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

”Att kunna leda i kris blir allt viktigare”

Pandemiutbrott och skogsbränder, cyberattacker och terrorattentat – med dagens stora kriser behövs kompetenta personer som kan leda organisationer och insatser under påfrestande förhållanden. Därför startar Försvarshögskolan nu ett unikt masterprogram som är till nytta för både studenten och samhället.

I höst startar Försvarshögskolan ett nytt, unikt masterprogram: Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Arbetet med att ta fram programmet har pågått under drygt ett år, men behovet av utbildningen har växt fram under längre tid än så.

– De senaste 10–15 åren har det hänt väldigt mycket i vår omvärld, det säkerhetspolitiska läget har skärpts och vi ser hur svenska myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter måste hantera nya kriser. Vårt masterprogram ger dig kunskap om att leda organisationer och insatser vid sådana kriser och de påfrestande förhållanden som de medför, berättar Ulrik Spak, universitetslektor och ämnesföreträdare i ledningsvetenskap.

Hans kollega Susanne Hede, studierektor och programansvarig, lyfter ett högaktuellt exempel: spridningen av det nya coronaviruset.

– Vi ser hur både offentliga och privata aktörer måste fatta snabba men väl avvägda beslut kring hur de ska hantera frågan. Betydelsen av samarbete mellan myndigheter och deras kommunikation till allmänheten har också blivit väldigt tydlig. Vem ansvarar för vad? Vem har vilket mandat? Vilket budskap ska förmedlas och vem är lämpligast att kommunicera med invånarna? Det är precis den här typen av frågor vi studerar under utbildningen, så den kommer att vara nyttig för studenterna i kommande yrkesutövning och därmed för samhället, säger Susanne Hede.

Bred grund – många möjligheter

Det nya masterprogrammet förenar ämnena ledarskap under påfrestande förhållanden och ledningsvetenskap, och tillsammans med inriktningen mot försvar, krishantering och säkerhet gör det utbildningen helt unik i Sverige.

– Ledningsvetenskap handlar om vad som behöver göras, beslutsmodeller, ledningsprocesser och liknande – medan ledarskap handlar mer om individen och hur du skapar motivation och förtroende. De här sakerna tillsammans skapar förmågan att leda, och därför såg vi stora vinster med att gifta ihop ämnena i en utbildning, berättar Ulrik Spak.

För att studenterna ska få en bred grund att stå på omfattar de första kurserna ledarskap under påfrestande förhållanden och ledningsvetenskap. Därefter byggs kunskaperna på med forskning från det individuella ledarskapet till att leda organisation och samspel mellan olika organisationer. Utbildningen kan skräddarsys genom valbara kurser, praktik och val av ämne för masteruppsatsen.

Susanne Hede och Ulrik Spak ser att programmet passar såväl ungdomsstudenter som personer med arbetslivserfarenhet av ledningsfrågor.

– Din tidigare examen kan vara från flera olika ämnen, till exempel psykologi eller människa-datorinteraktion. Det allra viktigaste är att du är intresserad av ledning och ledarskap, säkerhetsfrågor, krishantering och totalförsvarets roll i samhället, menar Susanne Hede.

Verklighetsnära utbildning

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet ger behörighet till Försvarshögskolans planerade forskarutbildning inom området. Studenternas framtida karriärer kan också vara som ledare eller experter inom offentliga organisationer, eller på privata företag med koppling till det svenska totalförsvaret. Med andra ord verksamheter där det finns behov av att kunna förbereda, organisera, leda och utvärdera insatser vid samhällspåfrestningar.

– Att kunna leda i kris blir allt viktigare. Om man ska hårdra det kan det i värsta fall handla om liv och död, säger Susanne Hede.

Utbildningen på masterprogrammet sker i samverkan med försvars- och säkerhetssektorn i Sverige. Genom erfarenhetsföreläsningar, studiebesök och praktik får studenterna viktiga inblickar i den verklighet de sannolikt kommer att befinna sig i efter examen. De flesta kurser innehåller moment där studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, exempelvis genom tillämpade spelmoment och när de utformar, genomför och analyserar sin egen ledningsövning under synteskursen på slutet av programmet.

– Kombinationen av teori och praktik genomsyrar hela Försvarshögskolan. Här har du dessutom möjlighet att knyta viktiga kontakter inom totalförsvarssektorn – du träffar många professionsutövare i korridorerna, mässen och våra gemensamma träningslokaler, säger Ulrik Spak.

Susanne Hede och Ulrik Spak

Susanne Hede och Ulrik Spak.

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-17
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: