Sök

Sök
  • Start
  • Ledarskap och ledning – grundkurs

Ledarskap och ledning – grundkurs

Foto: Robin Lorentz-Allard/Aftonbladet/TT

Foto: Robin Lorentz-Allard/Aftonbladet/TT

Skogsbränder, översvämningar, omfattande olyckor. Vilka särskilda krav ställs på ledarskap och ledning när komplexiteten är hög, informationen osäker och tidspress med stark stress råder?

Den här grundkursen ger dig en översiktlig förståelse för att leda inom området försvar, krishantering och säkerhet. Du kommer studera förutsättningar och begränsningar för ledarskap och ledning både före, under och efter en insats och du får använda dina nya kunskaper i ett fiktivt insatsscenario.

Vad kan kursen leda till?

Kursen passar för dig som vill jobba med ledarskap inom krishantering på myndigheter och företag, eller som jobbar med utveckling av ledning och ledningssystem. Du som redan arbetar med att leda eller krishantering fördjupar din kompetens inom området och får ett bredare perspektiv. Kunskapen har du användning för både inom Försvarsmakten och inom det civila samhället.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delkurser. Den första delkursen fokuserar på att leda insatser i dynamiska och komplexa sammanhang och hur det påverkar ledningssituationen. Du får en introduktion till centrala begrepp som systemsyn, designlogik, lägesbilder, situationsförståelse och beslutsfattande.

På delkurs två introduceras olika ledarskapsteorier. Du får förståelse för faktorer, ramar och villkor som omger en ledare och hur de både möjliggör och begränsar ledarskapet. Här ingår processer som följarskap, beslutsfattande och gruppdynamik.

Under den sista delkursen arbetar du i grupp med förberedelser och genomförande av en insats i ett fiktivt scenario där kunskaper från de föregående delkurserna integreras. Här får du omsätta kursens teoretiska kunskaper vid en praktisk simulerad händelse. Ett återkommande tema i utbildningen är en god anknytning till verkliga erfarenheter från ledarskap och ledning i civil och militär verksamhet.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 02

Behörighet

Grundläggande behörighet

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Dela:
Publicerad 2022-01-24 Uppdaterad 2022-04-15