Sök

Sök
Foto: Robin Lorentz-Allard/Aftonbladet/TT

Foto: Robin Lorentz-Allard/Aftonbladet/TT

Ledarskap och ledning – grundkurs

Skogsbränder, översvämningar, omfattande olyckor. Vilka särskilda krav ställs på ledarskap och ledning när komplexiteten är hög, informationen osäker och tidspress med stark stress råder?

Den här grundkursen ger dig en översiktlig förståelse för att leda inom området försvar, krishantering och säkerhet. Du kommer studera förutsättningar och begränsningar för ledarskap och ledning både före, under och efter en insats och du får använda dina nya kunskaper i ett fiktivt insatsscenario.

Vad kan kursen leda till?

Ämnet ledarskap och ledning passar för dig som vill jobba med ledarskap inom krishantering på myndigheter och företag, eller som jobbar med utveckling av ledning och ledningssystem. Du som redan arbetar med att leda eller krishantering fördjupar din kompetens inom området och får ett bredare perspektiv. Kunskapen har du användning för både inom Försvarsmakten och inom det civila samhället.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delkurser. Den första delkursen fokuserar på att leda insatser i dynamiska och komplexa sammanhang och hur det påverkar ledningssituationen. Du får en introduktion till centrala begrepp som systemsyn, designlogik, lägesbilder, situationsförståelse och beslutsfattande.

På delkurs två introduceras olika ledarskapsteorier. Du får förståelse för faktorer, ramar och villkor som omger en ledare och hur de både möjliggör och begränsar ledarskapet. Här ingår processer som följarskap, beslutsfattande och gruppdynamik.

Under den sista delkursen arbetar du i grupp med förberedelser och genomförande av en insats i ett fiktivt scenario där kunskaper från de föregående delkurserna integreras. Här får du omsätta kursens teoretiska kunskaper vid en praktisk simulerad händelse. Ett återkommande tema i utbildningen är en god anknytning till verkliga erfarenheter från ledarskap och ledning i civil och militär verksamhet.

Anmälningskod

24209

Studietakt

100%

Poäng

30

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 36 - 2025 vecka 3

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-16