Sök

Sök

Praktik är en viktig del av utbildningen

Att göra praktik kan vara en viktig del av din utbildning och en både snabb och lärorik väg in i ditt yrkesliv.

För att få gå ut på praktik krävs att du är antagen och registrerad på en praktikkurs under terminen när praktiken ges. På praktiskt taget alla våra program ingår praktik som en valbar kurs, det enda undantaget är det ettåriga internationella magisterprogrammet i folkrätt. Medan det är ditt eget ansvar att ordna en praktikplats så kan Försvarshögskolans stora upparbetade nätverk av företag, myndigheter, nationella och internationella organisationer hjälpa dig.

Praktik ger yrkeserfarenhet

Praktiken innebär placering på en arbetsplats där du deltar i det dagliga arbetet för att få arbetslivserfarenhet och får applicera dina kunskaper. Praktikkursen omfattar en termin, 30 hp, förutom på masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet där praktikkursen omfattar 12 eller 15 hp.

Röster om praktiken

Praktikannonser

Exempel på praktikplatser

Nedan finner du en lista med exempel på arbetsplatser där studenter från Försvarshögskolan har praktiserat de senaste åren.

 • Privata säkerhetsföretag (försvar, risk- och krishantering, cybersäkerhet)
  • 2Secure
  • Scandinavian Risk Solutions
  • Intil Group
  • SRS Security
  • Vesper Group
  • BAE Systems Bofors
  • Secana
  • SAAB
  • Ramboll
  • 4C Strategies
  • SOFF – Säkerhets och Försvarsföretagen
 • Försvarsmakten/militära placeringar
  • Placering på regemente
  • SWEDINT (Försvarsmakten internationella center)
  • Försvarets materielverk
  • Nordic Center for Gender in Military Operations
  • Försvarsmaktens Veterancentrum
  • Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO)
  • NATO JFC HQ ”POLAD”
 • Ambassadverksamhet
  • Sveriges ambassad i London
  • Sveriges ambassad i Vilnius
  • Sveriges ambassad i Abu Dhabi
  • Sveriges ambassad i Kigali
  • Sveriges ambassad i Aten
  • Sveriges ambassad i Ankara
 • Svenska myndigheter
  • MSB
  • UD
  • Sida
  • FOI
  • FBA
  • Polismyndigheten
  • Justitiedepartementet
  • Regeringskansliet
  • Länsstyrelsen (ofta fokus på totalförsvar)
 • Fred- och säkerhetsorganisationer
  • Folk och försvar
  • Expert Group for Aid Studies
  • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
  • Chôra Foundation
  • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  • Svenska Rödakorset
  • Kvinna till Kvinna
 • EU-nivå
  • Regeringskansliet (EU-frågor)
  • UDs EU-enhet
  • Sveriges representation i Bryssel
 • Internationella organisationer
  • OSCE
  • IDEA
  • Sveriges FN-delegation i New York
  • Läkare i Världen
  • UNESCO
  • IOM (International Organization for Migration)
  • George C. Marshall European Centre of Security Studies
Dela: