Sök

Sök
SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Spel och övningar i statsvetenskap

Försvarshögskolan genomför olika spel och övningar som en del i undervisningen i statsvetenskap – i syfte att förbereda studenterna för ett yrkesliv inom totalförsvar, krisberedskap och säkerhetsanalys.

Spel och övningar är några av verktygen som rustar studenterna för framtiden. Genom att delta i spel upplever studenterna osäkerhet, stress och informationsbrist – faktorer som är vanliga i krissituationer och som därför är önskvärda att möta för första gången under utbildning snarare än i sin framtida yrkesroll.

På så vis lär studenterna känna sig själva och andra på delvis annorlunda sätt än genom den klassiska undervisningens föreläsningar och seminarier. Det är en sak att läsa om stress, gruppdynamik och propaganda, en annan sak att själv få uppleva detta under ett spel. Det är bättre att ställas inför svåra dilemman som måste hanteras på kort tid under ett övningsmoment än att göra det för första gången i ett skarpt läge i verkligheten.

Övning i Strategisk Operativ Tillämpning (SOT) på statsvetarprogrammet

Dela: