Sök

Sök
SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Foto: Dan Sjunnesson.

Scenariobaserad övning på statsvetarprogrammet

Ryssland stör ut myndigheter och utför sabotage mot Sverige – för att till slut anfalla. Det är händelseutvecklingen som rullas ut i flera steg för studenterna på kandidatprogrammet i statsvetenskap i slutet av deras fjärde termin. Halva klassen är på rysk sida, och halva på svensk. Komplexa förlopp ska analyseras och omsättas i beslutsunderlag. Välkommen till fortsättningskursen i statsvetenskap och SOT-övningen i strategisk operativ tillämpning.

”Först av allt – hur mår ni? Är det någon som känner sig för stressad? Ok bra, då går vi varvet runt och briefar varandra om var vi befinner oss just nu”. Det är de inledande orden på stabsorienteringen av den fiktiva rådgivargruppen från regeringskansliet.

Studenterna på fortsättningskursen i statsvetenskap är indelade i fyra täter, som nu befinner sig i varsitt rum. Utöver rådgivarna till svenska Regeringskansliet har vi rådgivarna till Sveriges försvarsmakt på samma sida i den dubbelsidiga övningen. De två andra täterna är rådgivare till Kreml och till ryska krigsmakten. I ytterligare ett rum sitter spelledningen, som driver den spelade händelseutvecklingen framåt och agerar alla övriga parter som kan bli indragna i scenariot. Det är dag två i den fem dagar långa SOT-övningen i strategisk operativ tillämpning.

Övning SOT.

Cyberattacker och våldsincidenter

Efter stabsorienteringen inne hos svenska Regeringskansliets rådgivargrupp tar sig studenten Viktor Eskilsson tid att summera nuläget. Han berättar att Sverige utsätts för en stor mängd cyberattacker, skogsbränder härjar och runtom i Sverige ser man sabotage mot el- och vatteninfrastruktur. Det pågår distraherande våldsincidenter i flera stockholmsförorter och några av huvudstadens broar har utsatts för sabotage. En rysk trålare utanför Gotland har öppnat eld mot svensk kustbevakning, och besättningen är i förvar och förhörs just nu. Det är skärpt beredskap i hela landet och förväntan är att det snart kommer en officiell krigsförklaring från Ryssland.

Viktor Eskilssons stab förbereder att gå ut med en pressträff där de adresserar våldsincidenterna och informerar om vad det innebär med skärpt beredskap, så att alla medborgare har den info de behöver.

– Det är kul att företräda Sverige och man lär sig väldigt mycket om statsapparaten och vilket utrymme som finns för att agera i en krissituation. Vi har läst så mycket teoretiskt och abstrakt som handlar om just det här – och nu kommer vi i en situation där vi ska använda det vi lärt oss. Det här är kärnan med den här utbildningen. Vi ska kunna hantera en sån här situation.

Övning i klassrum.

Informationsvakuum, överbelastning och desinformation

Fredrik Fors i spelledarrummet är ansvarig för kursen. Eftersom täterna inte är högsta beslutande organ så är det inte de som har sista ordet. Det har Sveriges regering och Putin som sitter i spelledarrummet. Härifrån kommer också alla de olika inspel som driver scenariot framåt, och respons från alla de aktörer som täterna interagerar med. Viktor Eskilssons stab har just sträckt ut en hand till Nato och Storbritannien, samtidigt som de står i kontakt med allt från polis och försvarsmakt till medier och olika myndigheter.

Fredrik Fors beskriver att studenterna inte kommer få all information de efterfrågar, utan att det kommer förekomma informationsluckor och misstag, precis som i verkligheten.

– Studenterna ska hantera ett komplext scenario med flera nivåer där det står större värden på spel och motståndaren försöker hemlighålla information, eller vilseleda och lura dig. Ibland kommer det dessutom uppstå övningsteknisk friktion helt naturligt, när någon inte skickar iväg ett email som skulle ha skickats. De får känna hur det är att fatta beslut i en miljö som präglas både av informationsvakuum, informationsöverbelastning och desinformation.

Verklighetstroget stabsrum

Viktor Eskilsson och hans stab har valt att gå in i sina roller ordentligt, som ett medvetet sätt att få ut så mycket som möjligt av övningen. De har riggat sitt stabsrum motsvarande hur det skulle se ut i verkligheten, och satt upp fikahörna med kaffebryggare, frukt och energipåfyllning samtidigt som kartor tejpats upp, blädderblock och digitala skärmar ställts på plats och whiteboards förberedda med tidslinjer.

– Det här är en chans att få känna på hur det känns. Om – eller när – vi sitter på en myndighet under en kris, ja då kommer vi ha slips och kavaj på oss och det kommer vara svettigt och varmt. Att ta detaljerna på allvar är en del av hanteringen, och ju mer man tar det på allvar, desto mer får man känna på hur man själv fungerar i en sån situation. Det är ingen som är här för att ”leka krig”, utan vi vill testa hur det faktiskt känns att befinna sig mitt i hanteringen av en kris av den här digniteten.

Komplexa säkerhetspolitiska faktorer kräver kaffe

Fredrik Fors är nöjd med att studenterna tar den här typen av detaljer på största allvar. Under den här övningen i försvars- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande ska studenterna arbeta med, problematisera och diskutera relevanta begrepp från tidigare delkurser, och koppla dem till den praktiska och spelade händelseutvecklingen. De ska tillämpa teoretiska kunskaper om beslutsberedning strategiskt och operativt. Men för att klara det krävs självorganisering och att förstå vikten av att slå läger.

– Det är lätt att komma ihåg de här delarna om man är ute i kamouflagekläder, men det är lika viktigt här, och jag är väldigt glad att se att de tar även en så här praktisk detalj på allvar. De ska orka och klara av att kritiskt bearbeta ett verkligt fall av en kris med utgångspunkt i teorier om politisk krishantering. De ska analysera komplexa säkerhetspolitiska faktorer. Det gäller att hålla hjärnan skarp.

Omvärldsläget tar plats i scenariospelet

När man genomför en dubbelsidig och dynamisk övning kan spelledningen, som skrivit scenariot med ramar och utgångspunkter, ha en uppfattning om vad som ska hända och vad täterna ska göra. Men eftersom de lämnar mycket åt studenterna kan spelet ta annan vändning. Det finns inget rätt och fel.

De lärare som finns tillgängliga i rollen som externa experter kan fråga studenterna om de har vägt in alla för- och nackdelar på det farligaste utfallet, men i slutänden är det studenterna som fattar besluten. I det rum som utgör ryska krigsmakten finns Elisa Sterner Jonsson. Hennes stabs mål är att angripa Sverige. Samtidigt pågår Rysslands anfallskrig mot Ukraina ute i verkligheten.

– Det är speciellt i dessa tider, det är bara att konstatera att det blir ett annat allvar. Hittills har vi arbetat med diskreta angrepp som stör ut Sveriges möjlighet att fungera. Vi har precis fått en rapport från spelledningen om hur läget ser ut i Sverige. Vi vet att svenska myndigheter är överbelastade, och diskuterar hur vi kan utnyttja det. Det är inget krig än, men vi väntar tills vi har möjlighet att angripa.

Elisa Sterner Jonsson och hennes rådgivarstab till ryska krigsmakten har förberett sig på sin roll genom allt från autentiska forskningsartiklar till samtal med Rysslandskännare. Nu på morgonen vaknade världen till den äkta nyheten att Moskva attackerades av drönare i natt. De tänker väva in händelsen i spelscenariot.

– Vi tänker använda det som ett sätt att legitimera en eskalation genom ett motangrepp. Omvärldssituationen ger ett mer berikat spel och det finns gott om bakgrundsinformation för oss att använda. Vi överväger också att väva in förra veckans vitval på västkusten, den som medierna kallar för rysk spionval. Än så länge har det inte varit jättestressigt för oss på rysk sida, men jag tror att det kommer senare idag eller imorgon. Vi går ju mot ett fullskaligt krig...

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-05
Senast uppdaterad:
2024-02-13
Dela: