Sök

Sök
SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Foto: Dan Sjunnesson.

”Det här är kärnan med utbildningen”

Viktor Eskilsson är inne på andra dagen av SOT-övningen i strategisk operativ tillämpning på kandidatprogrammet i statsvetenskap. I det fem dagar långa scenariospelet – där Ryssland angriper Sverige – ingår han i den tät som spelar rådgivare till svenska Regeringskansliet.

Vad har ni för läge just nu?

– Snart kommer det nog en officiell krigsförklaring från Ryssland – det är där vi är nu. Och det är nyttigt, jättenyttigt, för vi ska förbereda oss för det värsta, balanserat med det mest troliga. Det är viktigt att vi känner att vi kan bemöta en sån här situation.

Vilken roll har du i scenariospelet?

– Jag ingår i svenska Regeringskansliets rådgivargrupp och det är kul att få vara Sverige. Man lär sig väldigt mycket om statsapparaten och vad man har för utrymme att agera i en krissituation. Vi har läst flera terminer och kurser med teoretiska, konkreta och abstrakta saker som handlar om just det här, och nu kommer vi i en situation där vi ska använda allt det. Det här är kärnan med den här utbildningen – vi ska kunna hantera en sån här situation.

Rollspel.

Hur har ni tänkt kring stabsorganisation och krisledningsstruktur?

– Vi har valt en hierarkisk struktur eftersom det är en krissituation och vi behöver någon som har sista ordet och kan fördela arbetet. Vi har en chef med en ställföreträdare och två huvudsakliga grupper: en utrikes och en inrikes. Utrikes bokar till exempel möten med Norge, och har hand som formella förfrågningar. Om Ryssland skulle skjuta missiler mot norska gränsen – kan Norge då tänka sig att använda sina Patriot-system, som också täcker svenskt territorium? Spelledningen agerar Norge och alla andra aktörer vi studenter har kontakt med under scenariospelet, och svarar oss trovärdigt.

Hur hanterar ni medier i den här fiktiva världen där scenariot äger rum?

– Vi har tagit oss friheten att agera media. Jag massproducerar en massa mediainspel och propaganda mot Ryssland. Här tar jag AI till hjälp, och skapar nya artiklar och förstasidor med den vinkel vi vill få fram. Ryska sidan gör likadant. Jag satt och gjorde en del propaganda när jag kom hem igår kväll, och förberedde en artikel som vi kunde skicka ut direkt nu på morgonen.

– Vår kommunikationsgrupp planerar pressreleaser, kommunikation och pressträffar. Igår hade vi en pressträff inför kamera, där en anställd på Försvarshögskolan som tidigare arbetat som journalist höll en riktig intervju, där hon pressade oss. Vi hade mediaträning med henne under förberedelseveckan.

Vad tycker du är svårast i scenarioövningen hittills?

– Kommunikation och organisation inom den egna staben. Att hålla ett högt tempo i det vi gör och att spelledningen når rätt person hos oss – det är ganska komplicerat att få det att flyta. Och som registrator är det min uppgift. Vem var det som fattade det här beslutet och ska ha den här informationen och svaret från spelledningen?

– Nu har vi börjat kombinera det digitala systemet med ett analogt, där vi skriver upp vad vi fattar för beslut. Det är viktigt att kunna växla mellan digitala och analoga system. Nu vet jag inte om spelledningen skulle göra så, men det skulle kunna vara så att elen slås ut i Stockholm, samtidigt som vi ska fortsätta hantera krisen. Det är ju så verkligheten kommer vara sen, att man ska ha analog kapacitet att utföra uppgiften.

– Det är just det här vi ska lära oss. Nu får vi testköra en krissituation i ett kontrollerat forum, och när vi sen är på en myndighet eller företag och ska göra en krishantering så har vi den här erfarenheten. Erfarenhet är centralt.

– Bara en sån sak som att veta hur man fungerar i stress – och se hur andra fungerar när tumskruvarna dras åt, vad som fungerar och vad som inte fungerar...

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-05
Senast uppdaterad:
2024-02-13
Dela: